Kerkdienst 18 februari Kerkdienst 18 februari
In deze dienst nemen wij afscheid van 2 ambtsdragers en verwelkomen wij 1 nieuwe ambtsdrager. Janny Berg en Marja Kiers leggen hun ambt neer.
Monic ten Kate zal als pastorale ouderling bevestigd worden.
Daarnaast zal in deze dienst aandacht gegeven worden aan het feit dat Jelly Boonstra en Charlotte de Man een taak in het ouderenpastoraat op zich willen nemen.
Er is kindernevendienst.
terug