Kerstcollecte 25 december 2020 Kerstcollecte 25 december 2020

“Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland”
Graag vragen we uw speciale aandacht voor de Kerstcollecte. De situatie in de Griekse kampen is nijpend. De tenten zijn nat, er is onvoldoende sanitair en te weinig te eten. En de winter is op komst.

Juist met advent leven we toe naar een nieuw begin: de geboorte van Jezus zelf een vluchtelingenkind.
Kerk in actie helpt met voeding, kleding, onderwijs…

Meer informatie: www.kerkinactie.nl/kerst

U kunt bijdragen op IBAN:NL37 INGB 0000 8448 06 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente  Leeuwarden o.v.v. Doelcollecte 25 dec. ‘20
terug