Kloosterbezoek Kloosterbezoek
We volgen het ritme van de getijden (het koorgebed in de kapel : om 4.25u (voor ons wel erg vroeg!), 7.10u, 9,25u,12,10u, 16.55u en om 19.25u).
Er is natuurlijk de gelegenheid om de stilte te zoeken, te wandelen, samen te mediteren en ervaringen met elkaar uit te wisselen. Ook gaan we in gesprek met één van de zusters over hun ‘leven van gebed’.
De kosten zullen ongeveer €150 bedragen. Een eigen kamer, goede vegetarische maaltijden en samen afwassen en tafeldekken worden ons geboden!  Er kunnen maximaal 10 personen mee, vrouwen én mannen.  
terug