Landelijke Vacaredag Landelijke Vacaredag
Op 5 oktober is de landelijke Vacaredag. Deze staat in het teken van tien jaar ‘Vacare in beweging’ en van het belang van beweging en het lichaam in christelijke meditatie..Een mooi programma met o.a. sacrale dans als workshop.

Tijd: 9.45 - 16.15 uur
Locatie: Bergkerk, Amersfoort
Kosten: € 25,-

Er gaat al een kleine delegatie vanuit De Schakel met de trein naar Amersfoort. Wie meewil, kan zich aanmelden bij Era Pirenne via : . Natuurlijk kunt u ook op eigen gelegenheid deze dag bezoeken.
 
terug