Leesgroep ‘ Genesis, uitgelegd door Jonathan Sacks’ Leesgroep ‘ Genesis, uitgelegd door Jonathan Sacks’
Start: donderdag 6 oktober 10.00 uur en vervolgens telkens elke 14 dagen van 10.00-12.00 uur in ‘De Schakel’. Begeleiding, informatie en opgave (graag voor 1 oktober): ds. Helmer le Cointre (058-2675825 / helmerlecointre@gmail.com)
Namens Werkgroep Toerusting, Sjoukje Drijver
 
terug