Leviticus lezen met Jonathan Sacks Leviticus lezen met Jonathan Sacks
We lezen het commentaar in twaalf bijeenkomsten (zes voor en zes na de Kerst) ééns in de 14 dagen op donderdagochtend gedurende het komende seizoen. We starten op donderdag 5 oktober.
Aanvang: 10.00 uur
Locatie: De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden
Informatie en begeleiding: ds. Helmer le Cointre
Opgave (graag voor 30 september) via helmerlecointre@gmail.com of 06-28297268.
terug