Camminghaburen Magazine Camminghaburen MagazineHet Camminghaburen Magazine is het huis-aan-huis-blad van de winkeliers- en wijkvereniging Camminghaburen en verschijnt maandelijks, behalve in augustus. Vier maal per jaar heeft onze wijkgemeente één pagina in het magazine, te weten in april, juni, september en december. 


De predikanten leveren kopij aan voor vier nummers. Gemeenteleden kunnen activiteiten aanleveren die als agenda-item worden toegevoegd op die pagina. Activiteiten kunt u doorgeven aan de kick@kerkincammingaburen.nl

Als u dit huis-aan-huis-blad niet in uw brievenbus ontvangt, dan kunt u voor nabezorging bellen met de verspreider FRL-Post, telefoon (058) 212 28 90.

terug