Mededeling van de wijkkerkenraad Mededeling van de wijkkerkenraad
Vooruitlopend op nadere informatie in de komende Kick(ie) laat de wijkkerkenraad jullie weten dat ds. Erik Asscher als ambulant predikant aan de slag zal gaan binnen onze wijkgemeente vanaf 15 september.
Daarnaast zijn we blij dat ds. Liesbeth Geijlvoet haar werkzaamheden wil, en mag, voortzetten tot er een nieuwe wijkpredikant is gevonden.
Ds. Joke Baaij werkt inmiddels als twee jaar op declaratiebasis een klein aantal uren per week voor onze wijkgemeente en gelukkig is blijft dat nog zo.

Het is fijn dat we als wijkgemeente Camminghaburen een nieuw seizoen mogen ingaan met deze professionele ondersteuning.

Met vriendelijke groet, Janny Berg (voorzitter wijkkerkenraad Camminghaburen)
 
terug