Minsken fan’e wei Minsken fan’e wei
“Minsken fan ‘e wei”, zo heet de nieuwsbrief van de classis, die Riemer Praamsma als classispredikant een aantal malen per jaar schrijft. 
 Kijk eens naar de regenboog
Deze nieuwsbrief staat in het teken van de regenboog. De provincie wil haar regenboogbeleid afschaffen, verschillende maatschappelijke organisaties doen een oproep dat niet te doen, en mij werd gevraagd of ik als classispredikant die oproep wil ondersteunen. Lees verder in deze 
classis-nieuwsbrief van februari 2024

U kunt ook eens een kijkje nemen op de website van de classis, www.classisfryslan.nl.
terug