Nieuwe gespreksgroep Nieuwe gespreksgroep
Heb je belangstelling om mee te doen?
Geef je dan op bij Liesbet Geijlvoet, 06 20613138 / e.geijlvoet@kpnplanet.nl

Data: Donderdagmiddag van 16.00 – 17.30 uur op 3, 10, 17, 24 en 31 maart en 7 april’.
Als het bevalt lezen we tot de zomer verder.
terug