Oecumenische gespreksgroep Extra Oecumenische gespreksgroep Extra

Alle jongeren tussen de 20 en de 35 jaar die zich willen oriënteren en/of verdiepen op religieuze thema's kunnen aansluiten bij gespreksgroep Extra. Een keer in de maand komen we bij elkaar op vrijdagavond.
Wij vinden het heel belangrijk dat er een sfeer van vriendschap is waarin iedereen zijn/haar mening zonder schroom kan uiten. Door het onderwerp van de avond en het uitwisselen van ervaringen kan ons geloof groeien.
We proberen zoveel mogelijk verschillende geloofsvariaties te belichten, al ligt het accent vooral op de Rooms Katholieke kerk en de Protestantse kerk Nederland.

Naast onze eigen inbreng wordt er soms een gastspreker uitgenodigd. Iedereen uit deze leeftijdscategorie is van harte welkom.

terug