Oecumenische vredesdienst Oecumenische vredesdienst

Op 20 september is er een oecumenische vredesdienst in de Bonifatiuskerk. Het is voor het derde jaar op rij dat PAX ( organisatie vredeswerk) gekozen heeft voor een thema waarin Verbinding centraal staat. Dit jaar echter met speciale aandacht voor de verschillen in cultuur en religie die er tussen mensen bestaan.
De oecumenische viering is om 11 uur in de Bonifatiuskerk omdat daar veel ruimte en hoogte is. Het korps van het Leger des Heils zal ons buiten op het plein voor de kerk verwelkomen.
Daar is onze eerste ontmoetingsplek ......met koffie én afstand.
Daarna de viering van gebed en bezinning met enkele voorzangers.
Pastor vd Wal (St Vitusparochie)) en Kapitein J. Herben (Leger d Heils) en ds. Joke Baaij( De Schakel) zijn de voorgangers.
We hopen van iedere kerkgemeenschap ongeveer 40 mensen te mogen verwelkomen!!

Graag even registreren via schakelcontact@gmail.com of bij de ingang van de Bonifatiuskerk.
 
terug