Oecumenische Vredesdienst in Bonifatiuskerk Oecumenische Vredesdienst in Bonifatiuskerk
Zondag 19 september om 11 uur.
Als thema van de Vredesweek 2021 kiest PAX voor: ‘Inclusief samenleven’. Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en te worden uitgesloten. Sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet gehoord worden en dat ze geen onderdeel uitmaken van een groter geheel.
Deze uitsluiting ligt diep verankerd in onze maatschappij. Er is pas sprake van vrede als er recht wordt gedaan aan iedereen.
Samenzang mag in de Bonifatiuskerk nog niet. Fijn dat op 19 september enkele zangers vanuit De Schakel willen meewerken!
Voorgangers zullen zijn pastoor B. van der Wal , Kapitein J. Herben en ds Joke Baaij.
Weet je welkom!

Er is geen dienst in De Schakel.
terug