Op reis naar Taizé, door Taizé en weer terug Op reis naar Taizé, door Taizé en weer terug


In de boodschap voor 2023 van broeder Alois, de prior van Taizé, gaat het over innerlijk leven en solidariteit. Deze komen samen in het op weg zijn met anderen: “Als we elkaar ontmoeten als christenen van verschillende geloofsrichtingen ervaren we soms dat bepaalde standpunten onverenigbaar lijken (en soms ook daadwerkelijk zijn) in ieder geval op conceptueel niveau. In plaats van dit te benadrukken kunnen we ook iets anders doen, namelijk samen bidden – iedere keer opnieuw. Een dergelijke praktische vorm van eenheid zorgt ervoor dat het volk van God gezamenlijk het geloof kan belijden.”

Broeder Pedro stelde ons de vraag: wie zijn dan die anderen? En hoe kunnen we samen kerk zijn? In het boek Handelingen kun je lezen over de eerste christenen. Net als zij waren, zijn wij christenen in het Westen tegenwoordig in de minderheid. En ook zij leefden in een wereld van geweld en problemen. In Handelingen 2: 42 staan vier pijlers genoemd waaraan de eerste christenen zich hielden: het onderricht dat de apostelen gaven, aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed. Broeder Pedro daagt ons uit om woorden te geven aan deze vier pijlers: wat betekenen deze in ons leven?

Daarnaast roept hij ons op om ons geloof en kerk-zijn niet alleen in woorden te laten bestaan, maar ook uit daden: welke boodschap wil ik overbrengen met mijn leven?
Broeder Alois nodigde (onze) jongeren uit om hem ’s avonds na het avondgebed in de tuin van de broeder te ontmoeten en hij vertelde over hoe hij zijn vriendschappen verruimt. Vriendschappen met andere kerken en met de moslimgemeenschap. Door samen te bidden, door elkaar te respecteren en aandacht voor elkaar te hebben. Zo is er nu voor de derde keer een ontmoeting tussen christelijke jongeren en islamitische jongeren geweest in Taizé en in september 2023 zal Taizé zorgen voor oecumenische gebedswake waaraan paus Franciscus en vertegenwoordigers van de verschillende kerken zullen deelnemen. Deze wake is aan de vooravond van de opening van de vergadering van de Synode van de Katholieke kerk.

In Taizé is er altijd genoeg om over na te denken en weer mee te nemen naar huis. Ik ben dankbaar dat wij in de Schakel het belang van zulke reizen voor jongeren onderstrepen. En het mogelijk willen maken hen een week reflectie op de Ander, zichzelf en de anderen te laten beleven. Hopelijk lukt het om gedurende het jaar een stukje van Taizé in ons dagelijks leven te laten houden. Dat is de opdracht die we van broeder Sebastiaan meekrijgen.
 
Volgend jaar hopen we een nieuwe lichting Schakelkinderen mee te mogen nemen om hen een vormende ervaring te kunnen meegeven.

Petra Spies  
 
terug