woensdag 15 maart 2023

Open avond over Troost

Locatie: 
 De Schakel
Tijdstip: 
 inloop vanaf 19:45 uur

Alle sectievertegenwoordigers, contactpersonen en leden van bezoekgroepen zijn van harte uitgenodigd! Deze avond zal gaan over ‘Troost’. Hoe kunnen we elkaar en …. wat is dat eigenlijk ‘troost’? Reimer Brouwer (ouderen psychiater) zal daarover spreken en natuurlijk kunnen we met elkaar daarover doorpraten.
Namens het ouderlingenoverleg, ds. Joke Baaij

terug