Open maaltijd 10 mei Open maaltijd 10 mei

Woensdag 10 mei is de laatste Open maaltijd van dit seizoen in De Schakel.
Opgave bij Gretha van Dijk op de maandagmorgen tussen 9.00 uur - 11.00 uur. 058-2662963.
De zaal is open vanaf 17.45 uur.
terug