Open maaltijd 8 maart Open maaltijd 8 maart

Woensdag 8 maart is er weer een Open maaltijd in De Schakel.
Opgave bij Gretha van Dijk op de maandagmorgen tussen 9.00 uur - 11.00 uur. 058-2662963
De zaal is open vanaf 17.45 uur.
terug