Paasgroetenactie Paasgroetenactie

Juist vanwege de coronapandemie willen we toch de Paasgroetenactie door laten gaan, zodat met Pasen de gedetineerden een groet vanuit de Kerken  ontvangen.
Hoe doen we dat nu in deze situatie?
U bestelt één of meerdere Paasgroetkaarten vóór 4 maart à € 1,50 per stuk, per mail naar Tjitte Piebenga tjittepiebenga@planet.nl of Wil de Kruijff w.de.kruijff59@gmail.com
Betaling: NL 13INGB 0001 2005 49 t.n.v. T.H.Piebenga
Wij schrijven deze keer de kaarten namens u. U kunt ons eventueel een eigen tekst doorgeven via de mail. We hopen weer op vele reacties.
Namens de werkgroep ZWO: Wil de Kruijff en Tjitte Piebenga
terug