Paasgroetenkaarten Paasgroetenkaarten


Gevangenen hebben de komende tijd vrijwel geen contact met de buitenwereld. Daarom is het extra belangrijk dat wij hen zoveel mogelijk paasgroetkaarten sturen. U kunt de kaarten via de mail bestellen, waarna ze bij u thuis worden bezorgd. De kaarten kosten € 1,20 per stuk.
Bij de kaarten is een korte instructie gevoegd. U hoeft de kaarten niet zelf te versturen. Wij regelen de inname en verzending via KerkinActie.

U kunt de kaarten bestellen via de mail bij:
Wil de Kruijff  
Tjitte Piebenga l
Met vermelding van het aantal gewenste kaarten en uw huisadres.
terug