Renovatie van De Schakel Renovatie van De Schakel
In de afgelopen weken is hard gewerkt aan de tekeningen van de technische installaties van het gebouw. Deze zijn nu klaar en dat betekent dat we aannemers hebben uitgenodigd om in te schrijven voor het werk.
Intussen zijn we op zoek naar een plek om de kerkdiensten te houden in de periode dat De Schakel gesloten is. De werkzaamheden zullen overigens op zijn vroegst na Pasen beginnen. Dat betekent dat de paascyclus
ongestoord in De Schakel zal plaatsvinden.

Tjalling de Vries
terug