Rommelmarkt in 2023 vraagt tips Rommelmarkt in 2023 vraagt tips

Voor deze rommelmarkt zijn we nog steeds op zoek naar goede doelen. Van het doel willen we niet alleen de naam weten, maar ook wat ze precies doen en waarom juist dit doel in aanmerking zou moeten komen voor een financiële bijdrage. Omdat er veel goede doelen zijn, willen we graag wel dat deze altijd een directe of indirecte band hebben met ons als wijk of kerk in Camminghaburen.
Suggesties kunnen worden doorgegeven via schakelrommelmarkt@gmail.com of telefonisch op 06-52643006 (Anita Smit).
De rommelmarktcommissie
terug