'Samen vieren 40 jaar Warmhartigheid' 'Samen vieren 40 jaar Warmhartigheid'

Het Aanloophuis Leeuwarden bestaat 40 jaar en hier staan we graag bij stil op een feestelijke én bijzondere manier.

Wellicht ben jij één van die vele vrijwilligers of je draagt het Aanloophuis een warm hart toe.Je bent van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst, samen met eventuele partner, vriend of familielid op zaterdag 23 maart vanaf 9.30 uur in de prachtige Grote of Jacobijner Kerk, Jacobijnerkerkhof 95, 8911 EN Leeuwarden.

Zie uitnodiging

Aanmelden verplicht en bij voorkeur via: 40jaar@aanloophuisleeuwarden.nl vóór 16 maart. Hierbij graag aangeven: naam, e-mailadres, namens welke organisatie u komt en of u mee eet met de lunch.

Tegelijk met dit jubileum is een speciale jubileumkrant uitgegeven. Deze krant vindt u hier.


In deze jubileumkrant nemen we u graag mee in de historie maar ook in de actualiteit van het Aanloophuis. Een aantal vrijwilligers is in de archieven gedoken, heeft met (oud-)vrijwilligers, gasten en beroepskrachten gesproken en heeft een prachtige krant vol informatie gemaakt. Hartelijk dank aan iedereen die hier aan heeft bijgedragen, maar ook aan iedereen die in de afgelopen veertig jaar het Aanloophuis heeft mogelijk gemaakt.

Bestuur en coördinator van het Aanloophuis Leeuwarden
 
terug