Sinterklaasactie 2023 Heliconstate Sinterklaasactie 2023 Heliconstate
Als u mee wilt doen, kunt u uw bijdrage vóór 15 november a.s. storten op bankrekening nr.  NL88 INGB 0003 4497 93  tnv Protestantse Wijkgemeente Camminghaburen. Graag daarbij duidelijk vermelden dat het om een bijdrage voor de rugtassen gaat!
Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!
Namens Diaconie, Grietje Keizer en Titia de Jong
terug