wo 10 april 2019

Sobere maaltijd

Locatie: 
 De Schakel
Tijdstip: 
 18:00 uur  - 19:15 uur

Ook jonge gezinnen nemen deel, zoals we dat ook vorig jaar hebben gedaan. Toen is de ontmoeting tussen jong en ouder heel goed bevallen. De jonge gezinnen, verenigd in 'Kom in de kring' worden nog afzonderlijk uitgenodigd. Ook de gezinnen rondom de kindernevendienst zijn welkom. I.v.m. de bevoorrading is opgave vóór 18 maart wenselijk bij Tjitte Piebenga  tjittepiebenga@planet.nl

terug