Start leesgroep Start leesgroep

In ‘Raak de wonden aan’ bespreekt Tomáš Halík de diepere lagen van geloof. Het is een verrassend, scherpzinnig en zelfs humoristisch commentaar op het huidige tijdsgewricht. De Tsjechische priester start bij het verhaal van de ongelovige Thomas. Door de wonden van  onze wereld onder ogen te zien en ze aan te raken met geloof, raakt dat geloof zelf ook getekend.


We gaan met elkaar het gesprek aan over wat het betekent om vandaag vanuit het besef van kwetsbaarheid te leven en te geloven. Deze leesgroep van zeven bijeenkomsten wordt zowel op dinsdagavonden als op donderdagochtenden aangeboden. Freqentie: ongeveer ééns in de drie weken.

Startdatum: dinsdagavond 8 oktober of donderdagochtend 10 oktober
Tijd: avond 20-21.30 uur; ochtend 10-11.30 uur (u kunt dus kiezen uit de avond of de ochtendbijeenkomsten)
Plaats: kerkelijk centrum ‘De Schakel’, Havingastate 7
Begeleiding: ds. Helmer le Cointre
Opgave: voor 1 oktober via: of 058-267 58 25

terug