Taizé Dienst zondag 3 maart 2024 Taizé Dienst zondag 3 maart 2024

Graag nodigen we u/jullie uit om op zondag 3 maart a.s. met de groep die vorig jaar naar Taizé is geweest een mooie viering mee te maken. Ds. Wiebrig de Boer-Romkema bereidt samen met de Taizé-groep de dienst voor.
Taizé is een boeiende plek in Frankrijk, een inspirerende omgeving vol ontmoetingen. De broedergemeenschap ontvangt jaarlijks duizenden jongeren die met elkaar op zoek zijn naar contact, naar zingeving, naar stilte, naar God. Wij hebben ervaren dat er naast zoeken, ook wordt gevonden.
Vanuit Leeuwarden vertrekken de laatste jaren onze jonge mensen van Triple F, een aantal tieners en jonge mensen vanuit andere kerken naar Taizé. We doen dat in de eerste week van de zomervakantie, zo ook in 2023 en komende zomer gaan we weer op pad.
Deze groep jonge mensen voelt zich gesteund door wijkgemeente De Schakel en wil daarom ook graag in een viering iets terug geven aan de gemeente. En dat kan niet beter dan dat in deze viering van 3 maart a.s. wij jullie meenemen bij wat daar is beleefd. Daarvoor hoeft u niet zelf Taizé beleefd te hebben. Iedereen die daar geweest is, weet, dat je die plek weer verlaat om vervolgens in je eigen kring, je eigen plek, in je eigen gemeente iets kan uitdelen.
Voor al deze jongeren is het belangrijk dat u er bent. Omdat contact ook in Taizé, het samen zingen en lezen uit de Bijbel, de stilte die zo nodig is samen wordt gezocht, dat er gebeden wordt en vooral dat wat Taizé zo uitdraagt: Elkaar ontmoeten is het belangrijkste !
We zien u/jou/jullie graag op zondag 3 maart a.s om 09.30 uur.

Taizécommissie:
Petra, Erik, Anneke, Annemarie, Evelien en Judith
terug