Traktatie als blijk van waardering Traktatie als blijk van waardering


Als blijk van waardering voor het werk in de Pentiaire Inrichting Leeuwarden heeft de wijkgemeente hen oranjekoek gebracht.
Op het intranet van de PI Leeuwarden staat dit bericht:
Vanochtend vroeg werden dozen vol oranjekoek (van bakkerij Tromp) bij onze PI afgeleverd. De oranjekoek is ons aangeboden door de Protestantse Kerk Camminghaburen. Namens de kerk was Niek Santema aanwezig om het lekkers te overhandigen aan onze directeur Gino Tibboel en geestelijk verzorger Huib Boersma. Daarna is de oranjekoek uitgedeeld en kon iedereen lekker smikkelen.

De kerk leeft mee met iedereen die het in deze tijd moeilijk heeft en zich inzet voor een veilige en gezonde samenleving. Door de coronamaatregelen wordt het (werkende) leven binnen de muren flink beïnvloed. Desondanks draait alles zo goed en zo kwaad als het gaat 'gewoon' door.
 
Als blijk van waardering en steun is deze lekkere traktatie ons aangeboden door de kerk. Op onze beurt waarderen wij dit gebaar natuurlijk enorm. Het doet ons goed dat er wordt meegeleefd met zowel de gedetineerden als de medewerkers binnen onze PI. Onze hartelijke dank!
terug