Twintig jaar Open Maaltijden in De Schakel! Twintig jaar Open Maaltijden in De Schakel!
Intussen bestaat ons team, die bestaat uit koks, gastvrouwen en iemand die de telefoon bemenst, uit veertien personen. We werken met een rooster en er is een takenpakket voor de koks en de gastvrouwen. Eens per jaar hebben we overleg of, indien nodig, nog eens tussendoor. 
Twintig jaar Open Maaltijden leveren mooie uitspraken en anekdotes op.
Zo hebben we de uitspraak: ‘Met Kerst, en dan een stamppot serveren?!’ lange tijd moeten horen.
Wilden we ooit eens gezellig met elkaar gourmetten, veroorzaakten we kortsluiting. Kregen we van Frank Geertsma, die ook een periode heeft meegedraaid en een professionele koksopleiding heeft gevolgd, het compliment dat we zo professioneel te werk gingen. Altijd mooi om te horen.
In september 2023 willen we het 20-jarig bestaan vieren met de gasten en de oud-medewerkers, die we hiervoor zullen uitnodigen.  
Met vriendelijke groet, Monic ten Kate en Jelly Boonstra
 
terug