Uw financiële bijdrage gevraagd Uw financiële bijdrage gevraagd

Ook dit jaar doen wij een beroep op u voor een financiële bijdrage voor de wijkkas.

Uw bijdrage is van belang om een actieve en gezonde kerkelijke gemeente te blijven.
Als er voldoende geld in de wijkkas komt, kunnen we blijven doen wat we belangrijk vinden:  blijven groeien in geloof, elkaar ontmoeten, wel en wee met elkaar delen en activiteiten voor de wijk organiseren.

Graag aandacht voor deze oproep van de kerkrentmeesters.
terug