Vakantietijd Vakantietijd


Het is vakantietijd. Mensen vertrekken naar andere plaatsen, landen, zee of bergen. Maar er zijn ook mensen die niet met vakantie kunnen gaan en thuis moeten blijven om gezondheidsredenen of andere redenen.
Wij wensen iedereen een goede zomerperiode.
Ook uw pastores zijn bij toerbeurt afwezig. Er is dus altijd één van ons aanwezig of er is vervanging geregeld. Via de kerkenraad kunt u hierover altijd informatie inwinnen.
terug