Veertig dagen op weg naar Pasen: Sta op! Veertig dagen op weg naar Pasen: Sta op!
‘Sta op’ is het thema dat Kerk in Actie dit jaar heeft meegegeven aan de veertigdagentijd, waarin we stil staan bij de weg die Jezus ging en waarin we toeleven naar Pasen. Tegen veel mensen die op Zijn weg kwamen, zei Jezus: ‘Sta op!’ Voor wie en waarvoor staan wij op?

De veertigdagentijd is vanouds een periode van bezinning, maar ook van vasten. Het doel van vasten is je iets ontzeggen, afzien van wat zo gewoon voor je is en daardoor ruimte maken voor God en de naaste, dichtbij en verder weg. In onze kerken komt meer aandacht voor vasten. Je kunt dat op allerlei manieren doen, bijvoorbeeld door niet te snoepen, bepaalde dagen geen vlees te eten, of door geen TV te kijken en tijd te nemen iemand een bezoek te brengen of een kaartje te sturen. Doen wat je al zo lang van plan was.
Onder het motto ‘Heel Holland vast’ zijn er vastenkaarten van Kerk in Actie beschikbaar met een suggestie voor iedere week op weg naar Pasen. Voor de kinderen is er een aparte vastenkaart. De kaart wordt ook uitgedeeld op de kindernevendienst. Ook zijn de spaardoosjes er weer!

Bij het toeleven naar Pasen kunt u ook gebruik maken van het materiaal dat de ZWO aanbiedt op zondagmorgen 23 februari en 1 maart in de hal van De Schakel.
terug