Veilige wijkgemeente Veilige wijkgemeente
Meldingen van onveilig gedrag kunt u/kun jij op dit moment doen via het Meldpunt SMPR, het centrale meldpunt van Seksueel Misbruik in Pastorale Relatie te Utrecht. U/jij treft dan de coördinator Barbara van Nieuw-Amerongen en zij zal u/jou verder op weg helpen dan wel doorverwijzen. Het telefoonnummer is : 030-3038590. Op de website vindt u/vind jij de tijden waarop zij bereikbaar is. info@smpr.nl
Na de zomer hopen wij de juiste nieuwe route voor meldingen en contactpersonen binnen De Schakel te communiceren. Eveline is dan voorgesteld als interne vertrouwenspersoon, het Kerkelijk Bureau zoekt nog naar een externe vertrouwenspersoon voor onze gemeente. De voorkeur gaat uit naar een man, zodat gekozen kan worden tussen een man en een vrouw als vertrouwenspersoon.
Het Klein Pastoraal Beraad (KPB) heeft ‘Veilige gemeente’ in portefeuille; wat inhoudt dat KPB de aandacht voor een veilige kerk levend houdt.

De volgende stap in dit proces is het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor predikant, ambtsdragers, vrijwilligers (Kom in de Kring, Kindernevendienst, Tienerdienst, Triple F) en jeugdleiders binnen de wijkgemeente Camminghaburen. Ook voor de kosters en de medewerkers van de bezoekgroepen wordt een VOG aangevraagd. Wanneer u/jij één van deze gewaardeerde vrijwilligers bent, ontvangt u/jij binnenkort persoonlijk een email met de te volgen stappen. Weet dat u/jij daarvoor een DigiD nodig hebt. Gelukkig zijn Sandra Groen en Jedinja Stienstra bereid gevonden dit proces qua administratie te begeleiden.
Namens de projectgroep Veilige wijkgemeente,                                                                                        
Judith Wietsma, Ali Tilma en ds. Joke Baaij

Namens Klein Pastoraal Beraad,                                                                                                                
Corrie de Boer, Marja Kiers, Renske Struikmans, Tilly van der Snee, Els Volkers
 
terug