Voedselbankactie 9 oktober Voedselbankactie 9 oktober

Bijna iedereen heeft gehoord over de rattenplaag die de voedselbank heeft getroffen.
Alles is weer schoon en er wordt weer gewerkt aan de voedseluitgifte. Hiervoor zijn wel schappen met voedsel nodig. De diaconie organiseert hiervoor een actie bij AH in Camminghaburen op 9 oktober. Tot nu toe zijn de acties altijd succesvol geweest dankzij de vele vrijwilligers. Ook nu zijn er weer 16 vrijwilligers nodig die zaterdag 9 oktober 2 uren tussen 9.30 en 17.30 willen/kunnen helpen bij het flyeren, het in ontvangst nemen van de goederen en het zetten van de kratten in de containers.
Jong en oud zijn welkom, kun je niet helpen, kom dan iets kopen voor deze actie.
Opgave bij Klaske Stegenga telefoon 058 2661387 of 06 39480373 of per e-mail: klaproos1_01@kpnmail.nl
terug