Voedselbankactie 12 oktober Voedselbankactie 12 oktober

Ieder jaar wordt in samenwerking met de diaconie van onze wijkgemeente een voedselbankactie georganiseerd bij Albert Heijn in Camminghaburen. Op zaterdag 12 oktober zijn er weer vrijwilligers nodig die twee uurtjes willen helpen. De actie is van 9.30 tot 18.00 uur. Opgave graag bij Klaske Stegenga, telefoon (058) 266 13 87. E-mail: klaproos1-01@kpnmail.nl
terug