Voedselbankactie 6 oktober Voedselbankactie 6 oktober
Ieder jaar wordt in samenwerking met de diaconie van onze wijkgemeente een voedselbankactie georganiseerd bij Albert Heijn in Camminghaburen.
Op zaterdag 6 oktober zijn er weer vrijwilligers nodig die twee uurtjes willen helpen. De actie is van 9.30 tot 18.00 uur.

Opgave graag bij Klaske Stegenga, telefoon (058) 266 13 87.
E-mail:
terug