We gaan verder, nu zonder Baukje Groenevelt We gaan verder, nu zonder Baukje Groenevelt
We ontwikkelden in deze periode o.a. initiatieven die verband houden met het kerkelijk jaar, en achtereenvolgens langdurende projecten in Brazilië, Colombia en nu nog Rwanda. Baukje zocht en vond mogelijkheden om samen te werken met de ons omringende gemeenten. Geïnspireerd en inspirerend heeft zij zich steeds geroepen gevoeld om hoop te zaaien in de eigen gemeente en de wereldkerk. 
Werkgroep ZWO
Alie Weerdmeester, Elma Huisman, Wietse Hummel, Tjitte Piebenga Op bovenstaande foto vindt u Baukje rechts vooraan. Links zit Wil de Kruijff, eerder langdurig voorzitter van onze werkgroep. Wil verricht nog steeds tal van hand- en spandiensten voor ZWO.
terug