Wereldwinkel Wereldwinkel

Het bleef na de paasviering nog lang gezellig druk in de Schakel. De wereldwinkel stond dit maal opgesteld in de foyer, en ook daar wist men ons te vinden. Er is die dag voor 285 euro gekocht, een geweldige opbrengst weer, waarvoor hartelijk dank namens het bestuur en vrijwilligers van de wereldwinkel. 
In mei zijn we er op de derde zondag van de maand, dat is op 15 mei. 
Dan zien we u graag weer!
Piet en Froukje Houtstra 
terug