Werk van de profielcommissie afgerond Werk van de profielcommissie afgerond
In verband met het vertrek van ds. Helmer le Cointre is er door de kerkenraad in januari van dit jaar een profielcommissie ingesteld. De profielcommissie heeft de opdracht gekregen het profiel te beschrijven voor een nieuwe wijkpredikant. De profielcommissie heeft inmiddels haar werkzaamheden afgerond. Hieronder staan stukken die gebruikt zijn c.q. opgeleverd aan de kerkenraad.
Aanbiedingsbrief Kerkenraad
Bijlage 1 Beleidsplan Protestantse wijkgemeente Camminghaburen
Bijlage 2 Brief gemeenteleden
Bijlage 3 Profiel nieuwe predikant Protestantse wijkgemeente Camminghaburen
terug