Zondag 27 oktober Zondag 27 oktober
Bevestiging en Avondmaal
Deze zondag sluiten we de serie diensten rond David en Saul af. We vieren samen het Avondmaal en Tilly van der Snee wordt als ouderling voor het pastorale werk onder de doven (waar zij al enkele jaren actief in is) bevestigd. Er is deze zondag geen kindernevendienst, maar wel Kom in de Kring! De kinderen en ouders van Kom in de kring leveren ook een (muzikale) inbreng in de dienst. Voorganger is ds. Helmer le Cointre
terug