woensdag 14 september 2022

Open maaltijd

Locatie: 
 De Schakel
Tijdstip: 
 17.45 uur

De Eet- en Kookgroep in De Schakel gaat weer starten en elke tweede woensdag van de maand kunt u naar de Open Maaltijd. Aanmelden op de maandagmorgen, tussen 9.00 - 11.00 uur bij Gretha van Dijk:
telefoon (058) 266 29 63. De eetzaal is open vanaf 17.45 uur. Aanvang diner 18.00 uur.

terug