Kinderoppas Kinderoppas


Bij elke kerkdienst kan er kinderoppas voor de kinderen van 0 tot 4 jaar geregeld worden. Bel of app vóór zondag met Dorien 06-24 58 21 08 of Sjoukje 06 14 30 13 81, dan regelen we oppas. Aan het einde van de dienst kunnen de ouders de kinderen ophalen om de zegen mee te maken. 

De 4e zondag van de maand is er standaard oppas aanwezig vanwege Kom In De Kring voor kinderen van 0 t/m 6 jaar.
De 5e dienst in de maand is een gezamenlijke dienst voor alle leeftijden, dus ook voor de kleintjes. Er is dan geen oppas nodig.

 
Kom in de Kring Kom in de Kring

Kom in de kring is een viering voor de allerjongste kinderen van 0 tot en met 3 jaar samen met hun ouders. Kom in de kring wordt elke vierde zondag van de maand tijdens de kerkdienst gehouden. 
Gelijk met de kinderen van de kindernevendienst verlaten de ouders  met hun kinderen de kerkzaal. In een nevenruimte vindt de kom in de kringviering plaats onder leiding van een van de ouders.

Kom in de kring duurt ongeveer een half uur. En aansluitend gaat iedereen terug naar de kerkzaal om het slot van de kerkdienst mee te maken.

Alle ouders met kinderen in die leeftijd zijn samen met hun kinderen welkom!
 
Kindernevendienst Kindernevendienst


Voor de kinderen van de basisschool is er kindernevendienst op de eerste, derde en vierde zondag van de maand. De kinderen horen hetzelfde verhaal als de volwassenen in de kerk, maar dan aangepast aan hun niveau. Ook is er voor de kinderen ruimte om hun eigen ervaringen te vertellen in de groep.
In de maanden juli en augustus is er geen kindernevendienst.
Rondom de feestdagen wordt gedurende een aantal zondagen aan een project gewerkt.

De kinderen zijn ingedeeld in twee leeftijdsgroepen: groep 1,2, 3 en 4 en groep 5, 6, 7 en 8.