Wijkkas Wijkkas
Wijkkas
Uit de wijkkas worden de activiteiten betaald die door de werkgroepen e.a. in de wijk worden georganiseerd. Ook wordt hieruit de gratis verstrekking van de KICK bekostigd.
Elk najaar wordt, in overleg met de werkgroepen e.a., de begroting voor de wijkkas opgemaakt, nadat de werkgroepen voor 1 oktober hun wensen hebben ingeleverd. In principe kunnen alle onkosten ten behoeve van kerkelijke activiteiten worden gedeclareerd bij de penningmeester. Alle declaraties voor de wijk kunnen worden geadresseerd aan: Protestantse Wijkgemeente Camminghaburen, Havingastate 7, 8925 AZ Leeuwarden of via het e-mailadres van de wijkkas: wijkkas@kerkincamminghaburen.nl
(rekeningen kunnen ook worden gedeponeerd in het postvakje in de kerk).

Declaratieformulier 
terug