Diaconie Diaconie

Doel van de diaconie is het verwerven, beheren en aanwenden van financiële, materiële en menselijke middelen ter verzachting van nood dichtbij en veraf. Daarnaast vraagt de diaconie aandacht voor de medemens, waar ook ter wereld. De diakenen hebben ondersteuning van diaconale medewerkers die bij diverse taken assisteren.


De bekendste taak van de diaconie is het collecteren in de zondagse erediensten en bij een trouwdienst. Zij is ook verantwoordelijk voor de afdracht van de collectegelden. De diaconie verzorgt de tafel bij de avondmaalsdienst. En in de adventsperiode worden kerstattenties gemaakt en bezorgd bij gemeenteleden.

 
Collectebonnen bestellen Collectebonnen bestellen

Geen klein geld in de portemonnee? U kunt ook collectebonnen gebruiken.
Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van 20 stuks

à €0,25 voor € 5,-
à €0,50 voor € 10,-
à € 1,- voor € 20,-
à € 2,- voor € 40,-

Voor meer informatie en het bestellen van collectebonnen, zie  www.kerkelijkburo.nl
 
Aanloophuis Leeuwarden Aanloophuis Leeuwarden

Het Aanloophuis, in de Bagijnestraat 36 te Leeuwarden, is een plek waar een warme, gezellige sfeer heerst en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Het is een plek waar tijd is voor een gesprek, waar iemand even op adem kan komen of een moment van stilte kan vinden. Ook zijn er spelletjes, liggen er kranten en natuurlijk is er koffie, thee, brood en soep. Doelstelling van het Aanloophuis Leeuwarden is beschikbaar te zijn voor de medemens, die hulp en aandacht nodig heeft. Een veilige plek bieden, waar warmte en aandacht is voor mensen die veelal op straat leven, met psychische problemen kampen en/of weinig sociale contacten hebben.

Het Aanloophuis is het grootste diaconale project binnen de diaconie van de Protestantse Gemeente Leeuwarden. Ook je bijdrage leveren? Dat kan door je als vrijwilliger aan te melden via aanloophuisleeuwarden.nl
 
Materiƫle hulp en begeleiding Materiƫle hulp en begeleiding

De diaconie helpt gemeenteleden die in materiële problemen zijn geraakt, niet alleen met eventuele geldelijke ondersteuning, maar ook door hen op de juiste wegen in onze maatschappij te wijzen en zo nodig te begeleiden. Dit werk wordt vanuit het College van Diakenen (stedelijk) gedaan.

Heeft u zelf materiële hulp nodig of kent u iemand die het alleen niet redt, neem contact op met Harry van der Snee, telefoon (058) 267 57 71, e-mail harryvandersnee49@gmail.com

 
Vakantiebemiddeling Vakantiebemiddeling


De diaconie bemiddelt in vakanties in de zomerperiode voor ouderen, eenoudergezinnen, gehandicapten, gemeenteleden met een kwetsbare gezondheid, enz.
De vakantieaccomodaties zijn in Ermelo, Doorn en Lunteren. In de directe omgeving van de hotels is het heerlijk wandelen of fietsen.

Zie voor meer informatie www.hetvakantiebureau.nl
Vakantiehotel de Werelt in Lunteren