Zaalbeheer De Schakel Zaalbeheer De Schakel
Wilt u een ruimte gebruiken in De Schakel, geef dit dan door aan beheerschakel@gmail.com
Vermeld altijd om welke datum het gaat, welke tijd, welke commissie/werkgroep. Ook graag vermelden of jullie zelfredzaam zijn.
 
Kostersgroep Kostersgroep

Een groep vrijwilligers verzorgt bij toerbeurt op zondag de kosterstaken voor, tijdens en na de dienst. Voor het serveren van koffie na de kerkdienst krijgen de kosters hulp van een aantal dames.
De kostersgroep wordt ook ingeschakeld bij bijzondere activiteiten zoals de rommelmarkt, de startzondag, enz. De kosters hebben allen een opleiding gevolgd voor BedrijfsHulpVerlener (BHV). Mocht er onverhoopt wat gebeuren tijdens de diensten, dan zijn de kosters geïnstrueerd over hoe te handelen.
Contactpersoon: R. Steendam, e-mail r.steendam9@upcmail.nl, telefoon (058) 267 11 98.

 
Tuin- en klein onderhoud Tuin- en klein onderhoud

Het onderhoud van de tuin en kleine onderhoudsklusjes doen de gemeenteleden zelf op maandagmorgen tussen 9.00 uur en 11.30 uur. Vrijwilligers zijn van harte welkom en natuurlijk staat iedere maandag de koffie klaar. Interesse? Opgave bij de secretaris van de kerkrentmeesters,
e-mail: kerkrentmeesters@kerkincamminghaburen.nl