Meditatie-uur Meditatie-uur

Op zoek naar een moment van rust of bezinning?
 
Dan is het meditatie-uur misschien iets voor u. Elke maand vindt er op donderdagavond een meditatie-uur plaats in De Schakel. Vanaf 19.45 uur is er begroeting, kennismaking en gelegenheid een glas water in te schenken. Om 20.00 uur gaan we in de kring zitten en wordt er niet meer gepraat.
Wat u kunt verwachten: meditatieve muziek, ontspanningsoefeningen, korte bijbellezing of beeldmeditatie, 20 minuten stilte, meditatieve muziek en afsluiting met het zingen van een lied.
Iedereen is welkom, van buiten en van binnen de kerk.
Opgeven is niet nodig, toegang vrij.

Data van het huidige seizoen staan in de Agenda.
Informatie: era.pirenne@gmail.com
 
Toerusting Toerusting

Voor volwassenen zijn de toerustingsactiviteiten zoals leesgroepen, thema-avonden beschreven in de krant Geloven in Leeuwarden, verspreid met de Kick. U kunt ook kijken op de site. De activiteiten staan ook vermeld in de Agenda.

Daarnaast zijn er gesprekgroepen Geloven Nú waar gemeenteleden zich bij kunnen aansluiten. Je kunt natuurlijk ook zelf een gespreksgroep starten en gemeenteleden erbij uitnodigen.

 
Geloven Nú Geloven Nú


Rondom het werkboekje Geloven Nú brengen we de bijbel in verband met onze eigen ervaring nu. Groepen kunnen bestaan uit mensen met vergelijkbare leeftijd en levenservaring. Ook gemengde groepen blijken goed te voldoen. Geloven Nú is een goede gelegenheid om elkaar als ouders van jonge kinderen, als 60+ mensen met meer levenservaring, enzovoort, te ontmoeten! Ook heel geschikt om meer of andere mensen te leren kennen.

Heb je / hebt u ook interesse om met een Geloven Nú groep mee te gaan doen? Wanneer er weer genoeg mensen zijn voor een groep, dan starten we in het nieuwe seizoen met een nieuwe groep!

Informatie en aanmelding bij:
Marja Kiers telefoon (058) 267 51 34, marjakiersbevaart@gmail.com
Lucie Tuininga telefoon (058) 266 27 64,  l.tuininga@planet.nl
Anja Bakker-Schuurman ajbakkerschuurman@gmail.com