Geloof vieren Geloof vieren

Ons geloof vieren we op diverse manieren. Niet alleen in de zondagse kerkdiensten maar ook op andere momenten, bij bijzondere gelegenheden of thuis. Gemeenteleden worden regelmatig uitgenodigd mee te denken en te spreken over de te houden diensten.

Praktische informatie rondom de zondagse kerkdienst

 
Plaats en tijdstip kerkdiensten Plaats en tijdstip kerkdiensten


De kerkdiensten vinden plaats in De Schakel, Havingastate 7, 8925 AZ Leeuwarden-Camminghaburen. Plan uw route. De dienst begint om 9.30 uur (tenzij anders vermeld).
De eerste collecte is voor de diaconie en kerk, de tweede collecte is voor een specifiek doel.
Iedere zondag is er na de  dienst koffie/thee en limonade.

 
Live-videoverbinding Live-videoverbinding


Kunt u de dienst niet bijwonen vanwege ziekte of ander ongemakken: iedere zondag is er een live-videoverbinding. De opname van de laatste zondag blijft daar zichtbaar, daarna wordt het overschreven en komt de nieuwe dienst erop te staan.
We werken eraan dat de laatste zes diensten beschikbaar blijven zodat u ook nog eens een dienst of een preek kunt terugkijken.
De beelden zijn van uitstekende kwaliteit. Heeft u schokkende beelden, dan ligt dat aan uw internetverbinding en daar kunnen we niets aan doen.
Voor vragen kunt u bellen met Jaap Feenstra 06 534 429 53 of Hans Stienstra 058 267 13 30 of 06 200 883 41.

 
Autopool Autopool

Voor de mensen die slecht ter been zijn en zelf geen vervoer hebben is er op zondagmorgen een autodienst die de mensen thuis ophaalt en na de dienst ook weer thuis brengt. Zowel voor activiteiten binnen de kerk, als voor zaken zoals ziekenhuisbezoek, kan men een beroep doen op de autopool.
Voor meer informatie kunt u mailen of bellen met Clara Jager, , telefoon (0511) 431 434 of 06 164 171 42 

 
Kerkdienst via Kerkdienst via


Als u de kerkdiensten uit De Schakel thuis of elders wilt beluisteren via internet klik op het logo hierboven. Dan komt u automatisch op de kerkdiensten van De Schakel. U kunt ook via een live-videoverbinding de kerkdienst volgen.

Wilt u de beamerpresentatie ontvangen, kijk bij lees meer.

lees meer »
 
Doventolk Doventolk


Elke derde zondag van de maand is er bij de kerkdiensten in De Schakel een tolk gebarentaal aanwezig, die in onze gemeente ‘doventolk’ wordt genoemd. De protestantse wijkgemeente Camminghaburen is thuisgemeente voor de doven in Friesland met een eigen pastoraal medewerkende voor de doven. Het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) helpt de kerken invulling te geven aan het pastoraat onder dove mensen.
Contactpersoon voor de doven rondom De Schakel is Tilly van der Snee, Meer informatie: www.doofenkerk.nl.

 
Avondmaal thuis vieren Avondmaal thuis vieren


Een gemeentelid kan door ziekte of ouderdom langere tijd niet in staat zijn de kerkdiensten te bezoeken en beluistert thuis de dienst. Toch is het mogelijk thuis avondmaal te vieren samen met een gemeentelid.

lees meer »
 
Bloemen Bloemen


Iedere week staat er een boeket bloemen op het liturgisch centrum. Na de dienst worden deze bloemen gebracht bij een ziek gemeentelid of bij iemand die een bemoediging nodig heeft. Iemand uit de gemeente wordt gevraagd om de bloemen te bezorgen.

Als u iemand weet in onze gemeente die een bemoediging nodig heeft, kunt u dit doorgeven aan Antsje Broersma, e-mail

 
Aandachtskaars Aandachtskaars


Elke dienst brandt in de kerkzaal de grote paaskaars. Als een teken van Gods aanwezigheid en van de kracht van de opstanding van onze Heer.
Aan het begin van de dienst steekt een van de gemeenteleden een aandachtskaars aan.

Waarom een aandachtskaars en waar komt dit gebruik vandaan?
Naast de woorden van de ouderling markeert het ontsteken van de aandachtskaars op symbolische wijze het begin van de dienst. 
Gemeenteleden die gewend zijn voor de dienst een lichtje aan de paaskaars aan te steken kunnen dat doen.

lees meer »
 
Liturgische kleuren Liturgische kleuren


Kleur in het kerkelijk jaar
Iedere zondag is er een bepaalde kleur in de kerk. De kleden (antependia) over de liturgische tafel en preekstoel hebben dezelfde kleur evenals de stola van de dominee. Welke kleur hoort eigenlijk bij welke zondag? Dat is mede afhankelijk van de kleur die hoort bij de periode van het kerkelijk jaar.

Advent en Kerst
Het kerkelijk Nieuwjaar begint met de eerste zondag van Advent. De kleur is paars, ingetogen. Met Kerst is de kleur wit en dit houden we tot driekoningen (Epifanie).

Kerst tot Pasen
Tot de eerste zondag van de veertigdagentijd gebruiken we de groene kleden, de kleur van de hoop, van groei en toekomst.
Vanaf Aswoensdag gaan we onze weg naar Pasen, een bezinnings- en voorbereidingstijd met de kleur paars. Witte Donderdag spreekt voor zichzelf en Goede Vrijdag staat in het teken van bezinning en rouw, dus paars. Aan het einde van de Paaswakeviering wisselen we de paarse kanselkleden voor de witte van het Feest. Deze bijbelse kleur van reinheid, licht en feest houden we tot Pinksteren.

Pinksteren
De vurige adem van de Geest kan natuurlijk geen andere kleur hebben dan rood.

Overige zondagen
Dan volgen er zondagen zonder feesten; vieringen om te groeien in geloof, persoonlijk en als gemeente; groen is de kleur.

lees meer »