Geloof vieren Geloof vieren

Ons geloof vieren we op diverse manieren. Niet alleen in de zondagse kerkdiensten maar ook op andere momenten, bij bijzondere gelegenheden of thuis. Gemeenteleden worden regelmatig uitgenodigd mee te denken en te spreken over de te houden diensten.

Praktische informatie rondom de zondagse kerkdienst

 
Plaats en tijdstip kerkdiensten Plaats en tijdstip kerkdiensten


De kerkdiensten vinden plaats in De Schakel, Havingastate 7, 8925 AZ Leeuwarden-Camminghaburen. Plan uw route. De dienst begint om 9.30 uur (tenzij anders vermeld).
De eerste collecte is voor de diaconie en kerk, de tweede collecte is voor een specifiek doel.
Iedere zondag is er na de  dienst koffie/thee en limonade.

 
Schakel TV online diensten Schakel TV online diensten

Kunt u de dienst niet bijwonen vanwege ziekte of ander ongemak: iedere zondag is er een online-verbinding. De opnames van de laatste zes diensten zijn daarop terug te vinden.

Voor vragen kunt u bellen met Jaap Feenstra 06 534 429 53 of Peter Doorlag 06 525 477 01.
lees meer »
 
Autopool Autopool

Voor de mensen die slecht ter been zijn en zelf geen vervoer hebben is er op zondagmorgen een autodienst die de mensen thuis ophaalt en na de dienst ook weer thuis brengt. 
Voor meer informatie kunt u mailen of bellen met Clara Jager, clarabouwman@knid.nl, telefoon (0511) 431 434 of 06 164 171 42 

 
Avondmaal thuis vieren Avondmaal thuis vieren


Een gemeentelid kan door ziekte of ouderdom langere tijd niet in staat zijn de kerkdiensten te bezoeken en beluistert thuis de dienst. Toch is het mogelijk thuis avondmaal te vieren samen met een gemeentelid.

lees meer »
 
Gebarentolk GebarentolkDe eerste en de derde zondag is er bij de kerkdiensten in De Schakel een tolk gebarentaal aanwezig. De protestantse wijkgemeente Camminghaburen is thuisgemeente voor de doven in Friesland met een eigen pastoraal medewerkende voor de doven. Het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) helpt de kerken invulling te geven aan het pastoraat onder dove mensen.
Meer informatie: www.doofenkerk.nl.

 
Bloemen Bloemen


Iedere zondag staat er een boeket bloemen op het liturgisch centrum. Na de dienst worden deze bloemen gebracht bij een ziek gemeentelid of bij iemand die een bemoediging nodig heeft. Iemand uit de gemeente wordt gevraagd om de bloemen te bezorgen.

Als u iemand weet in onze gemeente die een bemoediging nodig heeft, kunt u dit doorgeven aan Djoeke Douma, telefoon (058) 266 08 43; djoekedouma@chello.nl.

 
Aandachtskaars Aandachtskaars


Elke dienst brandt in de kerkzaal de grote paaskaars. Als een teken van Gods aanwezigheid en van de kracht van de opstanding van onze Heer.
Aan het begin van de dienst steekt een van de gemeenteleden een aandachtskaars aan.

 
Liturgische kleuren Liturgische kleuren


Kleur in het kerkelijk jaar
Iedere zondag is er een bepaalde kleur in de kerk. De kleden (antependia) over de liturgische tafel en preekstoel hebben dezelfde kleur evenals de stola van de dominee. Welke kleur hoort eigenlijk bij welke zondag? Dat is mede afhankelijk van de kleur die hoort bij de periode van het kerkelijk jaar.

Waar staat welke liturgische kleur voor?
Paars
: kleur van ingetogenheid, boete en rouw
Wit: kleur van de opstanding, reinheid, schoongewassen zijn en feest.
Groen: kleur van de hoop, van groei en toekomst.
Rood: kleur van heilige geest, vuur, liefde en martelaren.

lees meer »
 
Gedachtenishoek Gedachtenishoek


In de hal van De Schakel is een gedachtenishoek ingericht naast de deur naar de kerkruimte. Het prachtige kruis uit de veertigdagentijd fungeert als achtergrond. Elke zondag ligt hier op de tafel het voorbedenboek.

Als een gemeentelid is overleden, wordt de rouwkaart neergelegd naast een brandende kaars. Als de familie dit wil, staat er ook een foto van de overledene. Er ligt een condoleancelijst om te ondertekenen en daarmee ons medeleven te tonen. Het condoleancepapier en de kaars worden later door een gemeentelid bij de familie gebracht.
Bij binnenkomst in de kerk is dus meteen te zien of iemand uit ons midden is overleden. Zo kunnen we het nieuws even op ons in laten werken voordat de dienst begint.

Bij de afkondiging van het overleden gemeentelid wordt de naam van de overledene in het daarvoor bestemde boek geschreven.Bij een doopdienst worden de naam of namen van de dopeling(en) in een ander gedeelte van dit boek opgeschreven.