Opbouw van de gemeente Opbouw van de gemeente

Wijkkerkenraad, Schakels en Secties

Onze gemeente heeft een kerkenraad en schakels.
De wijkkerkenraad bestaat uit de ouderlingen, diakenen, een voorzitter, twee scriba's en de predikant. De kerkenraad is de groep die leiding geeft aan de gemeente. De ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen verschillende schakels.
Schakels zijn ambtsgroepen rondom een bepaald aspect van het gemeentezijn. In deze schakels zijn alle groepen en commissies vertegenwoordigd die zich bezighouden met dat onderdeel.

Schakels

♦ Schakel Vieren heeft betrekking op alles wat met de eredienst te maken heeft.
♦ Schakel Leren is bezig met geloofsvorming en toerusting, van kindercatechese tot en met geloofsvorming van volwassenen.
♦ Schakel Pastoraat houdt zich bezig met het ‘omzien naar elkaar’, het contactwerk in de secties en de gerichte aandacht en zorg via de speciale bezoekgroepen.
♦ Schakel Diaconaat houdt zich bezig met diaconaat, zending en ontwikkelingssamenwerking.
♦ Schakel Jeugd & Jongeren houdt zich bezig met de jeugd en jongeren van 0-25 jaar.
♦ Schakel Communicatie & Missionair Werk is de verzameling van alle groepen en commissies die zich bezighouden met de communicatie in diverse media en met missionair werk in de eigen leefomgeving.
♦ Schakel Wijkraad van Kerkrentmeesters houdt zich bezig met de stoffelijke zaken die bij een kerkelijke wijkgemeente horen zoals de financiën en het beheer van het kerkgebouw.   

Secties
De kerkelijke gemeente Camminghaburen is verdeeld in secties (wijkgedeeltes) waarin gemeenteleden als contactpersoon werken onder leiding van een coördinator, die ook de administratie bijhoudt.

Elke contactpersoon heeft een aantal adressen waarmee hij of zij contact onderhoudt. Hoe dat wordt ingevuld, hangt mede af van de gaven, de beschikbare tijd en van de persoonlijkheid van de contactpersoon.
In ieder geval bezorgt de contactpersoon de KICK en als hij/zij als ‘oog en oor in de wijk’ hoort van een geboorte, een verhuizing, een jubileum of van een overlijden geeft de contactpersoon dit door aan de coördinator en aan de administratie van de wijkgemeente. Maar eerst gaat de contactpersoon zelf op bezoek.
In januari verzorgt de contactpersoon ook de actie Kerkbalans in zijn of haar gedeelte van de wijk. En dan is er in het najaar vaak nog de Missie/Zendingskalender.

terug