Start leesgroep Start leesgroep

In ‘Raak de wonden aan’ bespreekt Tomáš Halík de diepere lagen van geloof. Het is een verrassend, scherpzinnig en zelfs humoristisch commentaar op het huidige tijdsgewricht. De Tsjechische priester start bij het verhaal van de ongelovige Thomas. Door de wonden van  onze wereld onder ogen te zien en ze aan te raken met geloof, raakt dat geloof zelf ook getekend.


We gaan met elkaar het gesprek aan over wat het betekent om vandaag vanuit het besef van kwetsbaarheid te leven en te geloven. Deze leesgroep van zeven bijeenkomsten wordt zowel op dinsdagavonden als op donderdagochtenden aangeboden. Freqentie: ongeveer ééns in de drie weken.

Startdatum: dinsdagavond 8 oktober of donderdagochtend 10 oktober
Tijd: avond 20-21.30 uur; ochtend 10-11.30 uur (u kunt dus kiezen uit de avond of de ochtendbijeenkomsten)
Plaats: kerkelijk centrum ‘De Schakel’, Havingastate 7
Begeleiding: ds. Helmer le Cointre
Opgave: voor 1 oktober via: of 058-267 58 25

 
Heel De Schakel bakt

Heel De Schakel bakt
Zondag 29 september is het startzondag in de Schakel. Een feestelijke dienst met als thema: Een goed verhaal. Het verhaal van David en Goliath is in deze viering de rode draad.  Het wordt een dienst voor jong en oud. En we blijven deze keer met z’n allen in de kerkzaal. Andere jaren waren we gewend de ochtend te besluiten met een lunch. Nu gaan we na afloop van de dienst de koffie, thee en ranja met David en Goliath baksels aankleden.

Een soort van David en Goliath koffie en thee moment.En hiervoor vragen jullie creatieve bak hulp. Iedereen mag thuis iets gaan bakken in de stijl van David en Goliath; Daviddadelcake, Goliathvijgen-notencake, Davidkoekjes, Goliathstengels, een reuzentaart, Davidgebakjes,  kiezelkoek, slingerkransjes, chocoladestenen;  kortom laat je fantasie de vrije loop!
Het mag zowel hartig als zoet zijn.  

Voor aanvang van de dienst kan al het lekkers ingeleverd worden in de keuken. De startzondagcommissie zorgt dat het mooi klaargezet wordt..         
 
 
Landelijke Vacaredag Landelijke Vacaredag
Op 5 oktober is de landelijke Vacaredag. Deze staat in het teken van tien jaar ‘Vacare in beweging’ en van het belang van beweging en het lichaam in christelijke meditatie..Een mooi programma met o.a. sacrale dans als workshop.

Tijd: 9.45 - 16.15 uur
Locatie: Bergkerk, Amersfoort
Kosten: € 25,-

Er gaat al een kleine delegatie vanuit De Schakel met de trein naar Amersfoort. Wie meewil, kan zich aanmelden bij Era Pirenne via : . Natuurlijk kunt u ook op eigen gelegenheid deze dag bezoeken.
 
 
Leesgroep Kierkegaard Leesgroep Kierkegaard

Wat betekent het mens te zijn?
Samen Kierkegaard lezen


Geïnteresseerd, maar nog nooit aangedurfd iets van deze veelzijdige, maar complexe filosoof te lezen? In een kleine studiekring voor
beginners gaan we samen een aantal teksten van hem bestuderen gedurende ongeveer acht bijeenkomsten. We gebruiken hiervoor het
boek ‘Søren Kierkegaard lezen’ van Pieter Vos. Aan bod komen de drie levenssferen die Kierkegaard onderscheidt: het esthetische, het
ethische en het religieuze en enkele grondbegrippen zoals angst, vertwijfeling, zelfwording en navolging. Ook leren we de persoon wat
kennen en krijgen we inzicht in de opbouw van zijn oeuvre.

Frequentie: ongeveer eens in de drie weken
Startdatum: dinsdag 12 november
Tijd: 20-21.30 uur
Plaats: De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden
Informatie en opgave: of: 058-267 52 09

 
29 september Startzondag: Een goed verhaal! 29 september Startzondag: Een goed verhaal!

‘Een goed verhaal’, dat is het jaarthema dat de Protestantse voor komend seizoen aanreikt. We leven van goede verhalen in ons dagelijks bestaan. We vertellen elkaar ook graag verhalen. Ons eigen verhaal, dat van een ander, verhalen die inspireren, troosten, raken. In de kerk leven we ook van de goede verhalen in de Bijbel. Verhalen die iets van het geheim van God doorgeven. Verhalen waar je je aan kunt spiegelen: hoe kun je, hoe kan ik, mens zijn?
 
lees meer ยป