Geslaagde derde editie Pinkstival Geslaagde derde editie Pinkstival


Voor de derde maal organiseerden diverse instellingen en mensen uit de wijk Pinkstival. Een wijkfestival met als doel bewoners van Camminghaburen met elkaar te verbinden.
Vrijdagochtend was al een grote tent opgezet in het Kronenberger Park. Vrijdagmiddag deden ruim honderd leerlingen van basisscholen ‘de Sprong’en de Dr. Algraschool mee aan sport en spel in het park.
Zaterdagmorgen viel door de regen letterlijk wat in het water, maar een tiental mensen maakte nog een boeiende fietstocht om te ‘gluren bij de buren’ met interessante hobbies. Van Uilenmuseum, via familiesnuisterijen en schilderkunst tot Live Action Role Play (Larp). Je weet niet half wat er allemaal in onze wijk aanwezig is!
lees meer »
 
Vakantietijd Vakantietijd


Het is vakantietijd. Mensen vertrekken naar andere plaatsen, landen, zee of bergen. Maar er zijn ook mensen die niet met vakantie kunnen gaan en thuis moeten blijven om gezondheidsredenen of andere redenen.
Wij wensen iedereen een goede zomerperiode.
Ook uw pastores zijn bij toerbeurt afwezig. Er is dus altijd één van ons aanwezig of er is vervanging geregeld. Via de kerkenraad kunt u hierover altijd informatie inwinnen.
 
Zondagmiddaginloop 2019 Zondagmiddaginloop 2019


 
 
Bustocht Bustocht

We vertrekken om 9.00 uur vanaf De Schakel. Bij aankomst staat er koffie/thee met gebak klaar. Daarna volgt een rit met een treintje door de duinen met aansluitend een lunch. ’s Middags gaan we naar een motorenmuseum, met op de eerste verdieping het museum ‘Uit grootmoeders tijd’. Wanneer we daar uitgekeken zijn, vertrekken we naar Bolsward voor een driegangen diner. Om 19.45 uur hopen we weer thuis te zijn. De prijs voor deze reis bedraagt € 60,00 per persoon.
 
Meeleven Meeleven
Een oproep aan iedereen

De laatste tijd vindt u op de liturgie en in de Geandewei elke week wel één of enkele vermeldingen bij de rubriek ‘Meeleven’. Er staat dan ook een adres bij vermeld, soms een thuisadres of een adres in ziekenhuis of verpleegtehuis. De gedachte hierachter is dat we elkaar op deze manier in staat stellen met elkaar mee te leven als geloofsgemeenschap in en rond De Schakel. We kunnen voor elkaar bidden, elkaar een kaartje sturen of op een andere manier laten merken dat we meeleven.
Op bezoek bij de mensen die het betreft, hoor ik hoe goed het mensen doet wanneer ze voelen dat ze gedragen worden door het gebed en het meeleven uit de gemeenschap. Ook als je kaarten krijgt van iemand die je niet rechtstreeks kent, maar waar bij geschreven staat: ‘uit De Schakel’, ook dat voelt warm en doet veel goed.

Het zou fijn zijn als de rubriek 'Meeleven’ gevuld blijft. Kent u iemand die in het ziekenhuis ligt en vermelding in deze rubriek op prijs stelt, wilt u dat dan doorgeven? Ook wanneer er andere bijzondere omstandigheden zijn - en wanneer de betrokkene prijs stelt op vermelding - graag de naam en het adres doorgeven.
lees meer »