Gemeentevergadering Gemeentevergadering

Op zondag 26 mei organiseert de kerkenraad direct na de (ingekorte) dienst een gemeentevergadering.
Doel van deze bijeenkomst is het informeren van de gemeente over belangrijke ontwikkelingen en het luisteren naar reacties en vragen vanuit de gemeente.

Agendapunten:
  • Vernieuwing en verbouwing van de Schakel (toelichting op de plannen)
  • Keuzes in kerkmuziek (enkele voorstellen van de kerkenraad)
  • Beeld en geluid (toelichting op nieuwe ontwikkelingen)
  • Vragenronde
De vergadering duurt ongeveer een uur.
U bent van harte welkom.
 
14/15 & 16 juni: Pinkstival 14/15 & 16 juni: Pinkstival

Half juni organiseren meerdere instellingen in de wijk voor de derde keer het Pinkstival. Een weekeind vol activiteiten op het gebied van sport, spel, cultuur en geloven. Het Pinkstival vindt plaats in de centrale parkje in de wijk.
Kijk voor het actuele programma op: www.Pinkstival.nl

Op zaterdagochtend is het de bedoeling dat er een wandeling door de wijk komt langs mensen met een bijzondere hobby. Heb jij zo’n hobby of weet je  iemand met een bijzondere hobby?
Laat het ons weten via

Graag tot ziens bij het Pinkstival.
Sjoukje Tel, Baukje Tjeerdsma, Helmer le Cointre
 
Samenschakeldag Samenschakeldag

De Samen Schakel Dag is dit jaar op zondag 30 juni. 
Het is een ontmoetingsdag voor iedereen; jong en oud, alleen of met vriend, vriendin of partner of met het hele gezin. Dit jaar is onze uitvalsbasis Groepsaccommodatie Harmsdobbe in Bakkeveen.
 
We verzamelen die dag om 9.30 uur bij De Schakel en vertrekken om 9.45 uur richting de Hervormde kerk van Duurswoude. Rond 10.30 uur starten we daar met koffie/thee samen met de gemeente van Duurswoude en daarna vieren we om 11.00 uur onze eigen dienst in het kerkje.

Rond 12.15 uur is er een gezamenlijke wandeling van ca. 1 uur over de Duurwoudsterheide (voor een krentenbol o.i.d. tijdens de wandeling wordt gezorgd). Voor wie geen zin heeft in een wandeling of voor wie slecht ter been is; de wandeling eindigt weer bij het kerkje, je kunt er voor kiezen daar even te blijven en te genieten van de omgeving aldaar.


Om 13.30 uur vertrekken we vanaf de kerk naar Groepsaccommodatie Harmsdobbe in Bakkeveen.
Opgeven voor de SamenSchakelDag kan door een formulier op te vragen bij het organisatiecomitie via com. 
De formulieren kunnen tot en met zondag 9 juni teruggestuurd worden naar dit e-mailadres.
lees meer »
 
Aftellen naar Pinksteren Aftellen naar Pinksteren

Na Pasen gaan we de dagen (50) tot Pinksteren tellen in de kerk. Het is een wezenlijk onderdeel om ervan bewust te zijn dat de paastijd pas bij Pinksteren vol(tooid) is. Zeven weken van zeven dagen + één is vijftig.
Vol (7) x 7 (vol) + 1 = overvol (50). Het stroomt over en de Geest van God die alles in beweging zet, trekt de wereld in en zet mensen in vuur en vlam vanwege de liefde van God.
 
Met pensioen? Minder te doen? Met pensioen? Minder te doen?

Natuurlijk mogen mensen van alle leeftijden dit lezen en erop reageren, maar ik spreek nu even deze speciale doelgroep aan omdat ik daar zelf toe behoor. Uit eigen ervaring kan ik vertellen dat het leven wel eens wat saai kan worden als men met pensioen is. Het gemis van de dagelijkse gang naar het werk en van het contact met de collega’s, niet meer het gevoel hebben d.m.v. het werk een zinvolle bijdrage aan de maatschappij te leveren, zorgden er bij mij voor dat ik lang in bed bleef liggen en heel veel las. Alle tijd hebben voor lezen en fluit spelen vond ik heerlijk, maar het was voor mij op den duur niet bevredigend om alleen maar voor mijn eigen plezier te leven.
lees meer »
 
Meeleven Meeleven
Een oproep aan iedereen

De laatste tijd vindt u op de liturgie en in de Geandewei elke week wel één of enkele vermeldingen bij de rubriek ‘Meeleven’. Er staat dan ook een adres bij vermeld, soms een thuisadres of een adres in ziekenhuis of verpleegtehuis. De gedachte hierachter is dat we elkaar op deze manier in staat stellen met elkaar mee te leven als geloofsgemeenschap in en rond De Schakel. We kunnen voor elkaar bidden, elkaar een kaartje sturen of op een andere manier laten merken dat we meeleven.
Op bezoek bij de mensen die het betreft, hoor ik hoe goed het mensen doet wanneer ze voelen dat ze gedragen worden door het gebed en het meeleven uit de gemeenschap. Ook als je kaarten krijgt van iemand die je niet rechtstreeks kent, maar waar bij geschreven staat: ‘uit De Schakel’, ook dat voelt warm en doet veel goed.

Het zou fijn zijn als de rubriek 'Meeleven’ gevuld blijft. Kent u iemand die in het ziekenhuis ligt en vermelding in deze rubriek op prijs stelt, wilt u dat dan doorgeven? Ook wanneer er andere bijzondere omstandigheden zijn - en wanneer de betrokkene prijs stelt op vermelding - graag de naam en het adres doorgeven.
lees meer »