Schakel TV Schakel TV

SchakelTV is de online tv-zender van de Protestantse Wjkgemeente Camminghaburen. Elke zondag brengen we de kerkdienst vanuit De Schakel live via internet bij u thuis. U kunt de uitzending volgen op uw laptop, tablet of smartphone.
De dienst begint om 9.30 uur en elke zondag is er ook een gebarentolk aanwezig.
Misschien is het voor u als kijker ook wel fijn om te weten waarom wij elke week een gebarentolk bij de kerkdienst hebben.
lees meer »
 
Ruimere Coronaregels aangepast Ruimere Coronaregels aangepast
De wijkkerkenraad heeft op maandag 1 maart in haar vergadering de verruiming van de Corona maatregelen besproken en heeft besloten dat we vanaf heden geen gebruik zullen maken van de mogelijkheid om weer diensten te houden met gemeenteleden. 
Dit is misschien wat verwarrend omdat we vorige week zondag een stapje vooruit meenden te kunnen maken wat dat betreft. 
Echter de cijfers van de besmettingen en de ervaringen van onze mensen in de zorg zijn zo ernstig dat we toch ervoor kiezen nog even geen gemeenteleden in De Schakel te ontvangen.
De wijkkerkenraad heeft ook besloten dat we wel weer gaan zingen met maximaal vier zangers/zangeressen. Op 11 maart is er een extra vergadering van de wijkkerkenraad en dan zullen we met elkaar de stand van zaken bespreken rond de Coronaregels.
Met vriendelijke groeten,
Janny Berg (voorzitter)
 
40dagentijd AFTELKALENDER! 40dagentijd AFTELKALENDER!
Vanaf woensdag 17 februari staat de Aftelkalender op de website. De aftelkalender heeft meerdere verschijningsvormen. U kunt in het grote pdf bestand vanaf 17 februari starten met het aftellen. Deze versie loopt tot en met zaterdag 6 maart a.s 
Daarna volgt de nieuwe week weer op de website.
Mocht u graag een geprinte versie ontvangen laat ons dat dan weten.

Wat ook kan is de Vlakjeskalender openen. Je begint bij nummer 1 op 17 februari. Klik maar op het nummer en het vlakje klapt open met een dagelijkse verrassing.
Iedere nacht om middernacht kunt u de volgende openen. 
Dus nummer 2 op 18 februari enz. Zo bent u met ons digitaal aan het aftellen.

Voor de kinderen van Kom in de Kring is er ook een speciale Aftelkalender Op weg naar Pasen.

Ouders: er is een overzicht van alle zondagen en iedere zondag komt er een verhaaltje bij.

Op 28 februari gaat het over 'Tussen hemel en aarde'. 
Elke zondagmiddag is er de mogelijkheid om mee te doen aan een puzzeltocht die door de 40dagentijd heen loopt tot en met 21 maart.
lees meer »
 
Collecte 28 februari Collecte 28 februari
De eerste collecte is altijd voor Kerk en Diaconie
U kunt uw gift voor kerk en diaconie overmaken naar:
NL 37 INGB 0000 8448 06 
 
t.n.v. Diaconie Leeuwarden o.v.v. collecte Schakel.


De tweede collecte is voor PKN Missionair Werk
U kunt uw gift overmaken naar:
NL 10 ABNA 0444 4447 77
t.n.v. PKN o.v.v. Missionair Werk
 
Online koffiedrinken op 7 maart a.s. Online koffiedrinken op 7 maart a.s.
Zoom-Break-Out-Room oftewel
online samen koffiedrinken op 7 maart a.s.
Als pastoraal team willen wij graag met u in verbinding blijven/ komen. Bert Hummelen is bereid gevonden om ons daarbij te ondersteunen. Laten we het voorlopig maar de volgende benaming geven, GPD en dat staat voor Groeps-Doe-Pastoraat.

Bert zal bij iedere activiteit een ander enthousiast gemeentelid zoeken om te assisteren. De eerste keer is op zondag 7 maart aanstaande en Pier Meindertsma is dan de medeorganisator. Wat gaan we doen?
Zoom-Break-Out-Room oftewel online samen koffiedrinken.

Normaliter doen we dat in De Schakel en dat is voor velen van ons altijd een essentieel en gezellig onderdeel van de zondagmorgen. Nu gaan we op dat tijdstip, na de kerkdienst, samen digitaal koffiedrinken. Starttijd is 10.45 uur en geschatte eindtijd 11.30 uur.
Je moet je wel aanmelden en dat kan door uiterlijk 3 maart a.s. een mail te sturen naar schakelcontact@gmail.com  Vóór 7 maart ontvangt u een mail van ons waarin een link staat naar deze digitale bijeenkomst.
We hopen jullie te zien, spreken en ontmoeten in Zoom-Break-Out-Room.
lees meer »
 
Bloemzaadzakjes voor de projecten in Rwanda Bloemzaadzakjes voor de projecten in Rwanda
In het kader ‘Fryslân foar Rwanda’ kunt u zakjes met drie verschillende bloemzaad-mengsels kopen. De opbrengst gaat via Kerk in Actie naar de door onze gemeente ondersteunde projecten in Rwanda. Ieder zakje bevat diverse soorten bloemzaden voor zo’n 6 m2.

U kunt kiezen uit drie mengsels:
1. Bijenmengsel;
2. Vlindertuin;
3. Kindertuin.
U kunt de zakjes vóór 4 april bestellen bij Wil de Kruijff: w.de.kruijff59@gmail.com
of bij Tjitte Piebenga:tjittepiebenga@planet.nl

De kosten per zakje zijn € 2,50 of 3 zakjes voor € 7,00.
Bij de bestelling opgeven welk mengsel u wenst. Wij bezorgen de zakjes bij u thuis in de brievenbus.
Betaling: NL 13INGB 0001 2005 49 t.n.v. T.H. Piebenga
werkgroep ZWO
 
Aandacht voor het voorbedeboek Aandacht voor het voorbedeboek
In De Schakel is er altijd de mogelijkheid om een voorbede in het voorbedeboek te zetten. Nu we de diensten online mee mogen beleven, willen we toch graag de mogelijkheid geven om voorbede aan te vragen. Dit kan door in de week vooraf een voorbede te sturen naar schakelcontact@gmail.com. Op die manier willen we verbonden blijven met elkaar ook nu we elkaar niet in De Schakel kunnen ontmoeten.
 
Boek 'Het Geschenk van Edith Eger' Boek 'Het Geschenk van Edith Eger'
Gespreksgroep op donderdagochtend van 10.15 – 12.00 uur

Dr. Edith Eger, gevierd therapeut en Holocaust overlever, heeft deze praktische gids geschreven om ons zachtjes aan te moedigen de gedachten die ons gevangen houden en het destructieve gedrag dat ons belemmert te veranderen. Haar krachtige lessen vormen samen met de verhalen uit Egers’ eigen leven en die van haar cliënten. 
In dit boek leer je om je slechtste momenten te zien als je beste leermeester, en vind je vrijheid door de kracht die erin zit.
lees meer »
 
Formulier contactgegevens Formulier contactgegevens
Wil je/wilt u nieuws vanuit De Schakel digitaal (via mobiele telefoon of mail) blijven ontvangen? Geef dan uw contactgegevens op en meld u aan voor de ledenpagina van de website. De ledenpagina is besloten en geeft toegang tot Nieuwsbrieven, de KICK, fotoalbums en contactgegevens van mede gemeenteleden.
 
Klik op het invulformulier om uw contactgegevens in te vullen voor de ledenpagina van onze website.
lees meer »
 
Geven met Givt Geven met Givt

Nu wij als gemeente via een prima verzorgde beeldverbinding de aangepaste diensten kunnen volgen, komt regelmatig de vraag naar voren: “Hoe kunnen we op een eenvoudige manier toch een duit in het collectezakje doen?”
Natuurlijk kan dit via de tijdens de dienst vermelde rekeningnummers, maar een veel gemakkelijker manier, die ook blijft wanneer de kerk weer 'open' is, is inmiddels getest en beoordeeld op privacy enz.
Vanaf begin april heeft onze wijkgemeente een overeenkomst met Givt en kunt u van hun app gebruik maken. 
lees meer »
 
Praktische hulp Praktische hulp
Als gemeente willen we er juist ook voor elkaar zijn in deze tijd van het Coronavirus 
Wanneer u praktisch iets nodig heeft, boodschappen of wat ook maar, mail ons schakelcontact@gmail.com.
Wanneer u zelf juist graag praktische hulp wilt aanbieden, ook dan horen we het heel graag!
Laten we opmerkzaam zijn voor de mensen direct om ons heen, in onze straat en buurt.