Speciale kinder- en jongerendienst Speciale kinder- en jongerendienst
Weer ‘Kom in de kring’, kindernevendienst en tienerdienst op 27 september! Deze zondag stond genoteerd als startzondag. Maar is nu een beetje anders. Zondag 27 september wordt een speciale kinder- en jongerendienst! Voorganger is ds. Joke Baaij en de muziek wordt verzorgd door de muziekgroep. U begrijpt dat alle kinderen en hun ouders van harte welkom zijn. Voor iedereen is de dienst online mee te beleven. De ouders kunnen op 1,5 meter afstand van elkaar zitten. Kinderen en jongeren hoeven deze afstand niet tot elkaar te bewaren. Voor hen geldt een apart protocol met veel soepelere regels. De volgende twee zondagen met speciale ruimte voor de jeugd zullen zijn op 25 oktober en 22 november.
 
Emmaüs wandeling zondag 27 september Emmaüs wandeling zondag 27 september
In het kader van de ‘Samenschakelzomer’ werd er op twee zondagochtenden een Emmaüs wandeling gehouden.  De reacties hierop waren zodanig positief, dat besloten is om door te gaan met deze wandelingen.
De eerstvolgende wandeling is op 27 september.

We starten gezamenlijk om 11.00 uur bij De Schakel. Na een korte toelichting op het thema van die ochtend gaan we in tweetallen wandelen. Daarbij krijgen  we een aantal vragen mee als aanzet tot een goed gesprek. 
De wandeling zal ongeveer een uur duren.
Een mooie gelegenheid om elkaar al wandelend te ontmoeten! (aanmelding vooraf is niet nodig)
 
Next Level Next Level
Dit seizoen willen wij starten met een nieuwe jeugdgroep: Next Level. Tussen de Tripple F-groep en de tienerdienst zit qua leeftijd een enorm gat en de tienerdienst puilt uit. Tijd voor wat nieuws. Next Level zal niet tijdens de dienst zijn, maar aanvullend op de dienst. In deze groep is niet alleen ruimte voor (geloofs)vragen, maar het zal ook een doe-groep zijn. Samen eten, een Taizéreis of naar een ander klooster, alles kan. De jongeren hebben zelf invloed op het programma.
De eerste bijeenkomst is op zondag 27 september om 11.00 uur in De Schakel.

Petra Spies en Wouter de Man
 
De Seniorenschakel De Seniorenschakel
 
Iona avondgebed zondag 11 oktober Iona avondgebed zondag 11 oktober
Ook dit seizoen willen we van september t/m maart iedere tweede zondag van de maand een Iona avondgebed houden. Dit avondgebed is oorspronkelijk ontstaan vanuit de eerste groep uit onze gemeente die een bezoek bracht aan Iona.

Tegenwoordig zijn deze avondgebeden echter bestemd voor iedereen die behoefte heeft aan een kleinschalige viering waarin er ruimte is voor rust, bezinning, stilte en delen.

Het eerste Iona avondgebed is op zondag 11 oktober om 19.00 uur in De Schakel (uiteraard coronaproof).
Het thema is: Welkom!

Van harte uitgenodigd!

Harmina Tasma en Anja Bakker-Schuurman
 
Binnengekomen foto's Binnengekomen foto's
De foto's van het symposium, de estafettewandeling en de afscheidsdienst van Helmer le Cointre staan op de ledenpagina in het fotoalbum. Nieuwsgierig Ga gauw kijken.
De foto's zijn gemaakt door Bert Hummelen, Wietse Hummel, Theo Holwerda en Pier Meindertsma. 
 
Hoe nu verder... Hoe nu verder...
Aan alle mensen rondom De Schakel

Beste Mensen,
Met alle fijne activiteiten rond het afscheid van Helmer nog in gedachten is het nu goed om vanuit de wijkkerkenraad een paar zaken met jullie te delen:

Bedanken:
Allereerst Hartelijk Dank aan Els en Sandra voor het zijn van de ‘motors’ bij het organiseren van het afscheid. Niet alleen het bedenken en plannen van de activiteiten was bij jullie in goede handen, maar ook een groot deel van de uitvoering hebben jullie opgepakt.

Maar er waren nog heel veel meer mensen in touw! Musici, Kosters, Gastvrouwen, Kerkenraadsleden, Jongeren, Fotografen, Technische mensen van beeld en geluid, Creatieve mensen, Bouwers en Sjouwers! Dank allemaal voor al jullie werk!

Tijdelijke vervanging:
In De Kick heb ik al geschreven dat de wijkkerkenraad zich nu eerst richt op het verkrijgen van tijdelijke vervanging van onze wijkpredikant.
Hiervoor benaderen wij het mobiliteitsbureau van de PKN. De toestemming van de Algemene wijkkerkenraad daarvoor is inmiddels binnen (en daar zijn we natuurlijk heel blij mee).
De benodigde aanvraag documenten zijn verzonden. Nu moeten we afwachten wat de mogelijkheden zijn. We houden u op de hoogte!
lees meer »
 
Kerkdienst bijwonen? Kerkdienst bijwonen?
Het is inmiddels mogelijk om met meer mensen samen te komen. In de kerk zingen we uit voorzorg nog niet. Aanmelden is (zolang er niet gezongen wordt) niet meer verplicht. Wel is er een maximum aan het aantal bezoekers in de Schakel, vanwege de anderhalve meter. Dat maximum ligt op ongeveer 40. In de praktijk komen er nog maar weinig mensen, dus van harte uitgenodigd.

Kijk voor de actuele stand van zaken altijd even op deze website.
De diensten worden in de regel altijd uitgezonden via deze website en via schakeltv.nl.
lees meer »
 
Collecte 20 september Collecte 20 september
De eerste collecte is altijd voor Kerk en Diaconie
U kunt uw gift voor kerk en diaconie overmaken naar:
NL 37 INGB 0000 8448 06 

t.n.v. Diaconie Leeuwarden o.v.v. collecte Schakel.


Het doel van de tweede collecte is voor Kerk in Actie/Zending
U kunt uw gift overmaken naar rekeningnummer:
NL 89 ABNA 0457 4574 57 o.v.v. Kerk in Actie/Zending
 
 
Kerkdiensten online Kerkdiensten online
Sinds juli is er een klein begin gemaakt met aangepaste diensten in De Schakel. De kerkdiensten beginnen om 9.30 uur en zijn online te volgen op onze website via schakeltv.nl

De online diensten van juni zijn verhuisd naar het mediacentrum. Als u wilt, kunt u ze nog eens bekijken/beluisteren. 

Reacties, suggesties, filmpjes en intenties voor de voorbeden voor komende zondag kunnen gemaild worden naar: schakelcontact@gmail.com.

Elke week is er een gebarentolk aanwezig bij de dienst. De Schakel is namelijk de thuisgemeente van de doven in Friesland.
 
Vrijwilliger gezocht Vrijwilliger gezocht
Sinds september 2005 verzorg ik, Sieta Zeilstra, de administratie van onze wijkgemeente Camminghaburen.
Na bijna 15 jaar vind ik dat het tijd wordt om dit aan een ander over te dragen.
Elke week verwerk ik alle mutaties. Veel werk is het over het algemeen niet. Meestal kost het je niet meer dan een uur per week. Alleen als de Kick uitkomt is het iets meer werk, Dan controleer ik alle gegevens die naar de sectiecoördinatoren gestuurd moeten worden.
Je moet het leuk vinden om met de computer te werken, alles wordt namelijk digitaal verwerkt.
Zou je deze administratie van me over willen nemen of wil je eerst meer informatie, neem dan contact met me op.

Groeten Sieta Zeilstra, telefoon (058) 2667979, mail s.zeilstra-falkena@planet.nl
 
Formulier contactgegevens Formulier contactgegevens
Wil je/wilt u nieuws vanuit de Schakel digitaal (via mobiele telefoon of mail) blijven ontvangen? Geef dan uw contactgegevens op en meld u aan voor de ledenpagina van de website. De ledenpagina is besloten en geeft toegang tot Nieuwsbrieven, fotoalbums en contactgegevens van mede gemeenteleden.
 
Klik op het invulformulier om uw contactgegevens in te vullen voor de ledenpagina van onze website.

Dit formulier graag opsturen naar/bezorgen bij/mailen naar:
Secretariaat De Schakel
Idzerdastins 153
8925 AG  Leeuwarden
secretariaat@kerkincamminghaburen.nl
lees meer »
 
Geven met Givt Geven met Givt

Nu wij als gemeente via een prima verzorgde beeldverbinding de aangepaste diensten kunnen volgen, komt regelmatig de vraag naar voren: “Hoe kunnen we op een eenvoudige manier toch een duit in het collectezakje doen?”
Natuurlijk kan dit via de tijdens de dienst vermelde rekeningnummers, maar een veel gemakkelijker manier, die ook blijft wanneer de kerk weer 'open' is, is inmiddels getest en beoordeeld op privacy enz.
Vanaf begin april heeft onze wijkgemeente een overeenkomst met Givt en kunt u van hun app gebruik maken.
Hieronder vindt u de handleiding voor de installatie van de App. Deze kunt u natuurlijk ook vinden op de Givt-site.
Alles wijst zich vanzelf!
lees meer »
 
Praktische hulp Praktische hulp
Als gemeente willen we er juist ook voor elkaar zijn in deze tijd van het Coronavirus 
Wanneer u praktisch iets nodig heeft, boodschappen of wat ook maar, mail ons schakelcontact@gmail.com.
Wanneer u zelf juist graag praktische hulp wilt aanbieden, ook dan horen we het heel graag!
Laten we opmerkzaam zijn voor de mensen direct om ons heen, in onze straat en buurt. 
 
Afscheidsdienst Helmer le Cointre Afscheidsdienst Helmer le Cointre
De online afscheidsdienst van Helmer le Cointre is verhuisd naar het Mediacentrum op deze website.