Schakel TV Schakel TV

SchakelTV is de online tv-zender van de Protestantse Wjkgemeente Camminghaburen. Elke zondag brengen we de kerkdienst vanuit De Schakel live via internet bij u thuis. U kunt de uitzending volgen op uw laptop, tablet of smartphone.
De dienst begint om 9.30 uur en elke zondag is er ook een gebarentolk aanwezig.
Misschien is het voor u als kijker ook wel fijn om te weten waarom wij elke week een gebarentolk bij de kerkdienst hebben.
lees meer »
 
Corona maatregelen Corona maatregelen
Beste mensen,
Afgelopen zondag waren er weer gemeenteleden in De Schakel!
Dat was heel erg fijn. Een feest om elkaar weer te ontmoeten!
Er was ruimte genoeg: er konden nog veel meer mensen bij!
Dus meld je aan via schakelcontact@gmail.com

Van Harte Welkom!

Voor zondag 20 juni is het aanmelden ook nog van kracht en op zondag 27 juni is het overstapdienst’ voor de oudste kinderen van de kindernevendienst en dopen!
Voor die dienst is maar heel beperkt aanmelden mogelijk want dan zijn er zoveel hoofdrolspelers en die gaan voor natuurlijk!
Daarna laten we het aanmelden los en kan iedereen gewoon komen. (met het kleine risico dat er teveel mensen zijn om de 1,5 meter afstand te houden en u er niet meer bij kunt.
Namens de wijkkerkenraad, met een vriendelijke groet!
Janny Berg
 
Collecte 20 juni Collecte 20 juni
De eerste collecte is altijd voor Kerk en Diaconie
U kunt uw gift voor kerk en diaconie overmaken naar:
NL 37 INGB 0000 8448 06 
 
t.n.v. Diaconie Leeuwarden o.v.v. collecte Schakel.


De tweede collecte is voor Kerk in Actie Noodhulp
U kunt uw gift overmaken naar:
NL 89 ABNA 0457 4574 57
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Noodhulp
 
Open Kerk Open Kerk
Zoals we vorige week berichten is de Open Kerk van start gegaan. We kunnen nu al berichten dat niet alleen in juni, maar in ieder geval ook in juli De Schakel opengesteld zal worden, iedere donderdagmorgen van 10.30 uur tot 12 uur.

De Open Kerk is bedoeld voor iedereen die behoefte heeft aan ontmoeting en/of verstilling. De inloop is vrij tussen genoemde uren. Er wordt geen programma aangeboden. In plaats daarvan kunt u of kun jij een kopje koffie of thee drinken, en zo maar even wat kletsen met andere aanwezigen. Of u/jij kunt een rustig plekje in de kerkzaal uitzoeken om even te verstillen en/of een lichtje aan te steken.
Of u/jij doet allebei; het is geheel aan u en jou.
lees meer »
 
Samen in actie tegen corona Samen in actie tegen corona

Velen van u in Leeuwarden hebben al een eerste vaccinatie tegen Covid 19 gehad of krijgen dat binnenkort. In de arme landen is nog geen zicht op vaccinatie. Toch dringt ook daar de tijd. 
Rikkert Zuiderveld schreef een indrukwekkend gedicht, waarin hij aandacht vraagt voor de slachtoffers in India. U kunt dit filmpje gratis downloaden via kerkinactie.nl/corona.

Samen met kerken wereldwijd en samen met u staat Kerk in Actie op tegen corona. Nu slaan ze de handen ineen als Samenwerkende Hulporganisaties met de giro 555 actie 'Samen in actie tegen corona'. 

lees meer »
 
Online meditatie Online meditatie

Om de 14 dagen vindt er op de woensdagavond  een online meditatiebijeenkomst plaats via Zoom georganiseerd door de meditatiekring van De Schakel. We wisselen kort uit, lezen een tekst en beoefenen de stilte.  We beginnen om 19.30 uur en sluiten af rond 20.15 uur. Dit seizoen zijn er nog twee bijeenkomsten: komende woensdag 23 juni en de afsluitende op woensdag 7 juli. Wilt u meedoen? Stuur een mail naar era.pirenne@gmail.com  en u krijgt de link toegestuurd. 
 
Meedoen met de Emmaüs-wandeling? Meedoen met de Emmaüs-wandeling?
Zondagochtend 27 juni wordt er weer een Emmaüs-wandeling gehouden. We starten gezamenlijk om 11.00 uur bij De Schakel. Na een korte toelichting op het thema van die ochtend gaan we in tweetallen wandelen. Daarbij krijgen we een aantal vragen mee als aanzet tot een goed gesprek. De wandeling zal ongeveer een uur duren.
Een mooie gelegenheid om elkaar al wandelend te ontmoeten.
Van harte welkom, opnieuw of voor het eerst!
Harmina Tasma
 
Taizéreis 2021 Taizéreis 2021

Nu de coronacrisis langzaam ten einde lijkt te komen, kunnen er weer plannen worden gemaakt, vaak wel onder voorbehoud. Zo ook veel jongeren en jongvolwassenen die verbonden zijn aan De Schakel.
Het lijkt mogelijk te zijn om deze zomer af te reizen naar Taizé in Frankrijk, om daar een week mee te draaien in het programma dat daar met name voor jongeren uit de hele wereld wordt georganiseerd.
Ook dit jaar is er een samenwerking met de katholieke en doopsgezinde kerk en we hopen dan ook dat er jongeren van diverse pluimage meegaan. We vertrekken op 11 juli en keren 18 juli weer huiswaarts.
lees meer »
 
Aandacht voor het voorbedeboek Aandacht voor het voorbedeboek
In De Schakel is er altijd de mogelijkheid om een voorbede in het voorbedeboek te zetten. Nu we de diensten online mee mogen beleven, willen we toch graag de mogelijkheid geven om voorbede aan te vragen. Dit kan door in de week vooraf een voorbede te sturen naar schakelcontact@gmail.com. Op die manier willen we verbonden blijven met elkaar ook nu we elkaar niet in De Schakel kunnen ontmoeten.
 
Formulier contactgegevens Formulier contactgegevens
Wil je/wilt u nieuws vanuit De Schakel digitaal (via mobiele telefoon of mail) blijven ontvangen? Geef dan uw contactgegevens op en meld u aan voor de ledenpagina van de website. De ledenpagina is besloten en geeft toegang tot Nieuwsbrieven, de KICK, fotoalbums en contactgegevens van mede gemeenteleden.
 
Klik op het invulformulier om uw contactgegevens in te vullen voor de ledenpagina van onze website.
lees meer »
 
Geven met Givt Geven met Givt

Nu wij als gemeente via een prima verzorgde beeldverbinding de aangepaste diensten kunnen volgen, komt regelmatig de vraag naar voren: “Hoe kunnen we op een eenvoudige manier toch een duit in het collectezakje doen?”
Natuurlijk kan dit via de tijdens de dienst vermelde rekeningnummers, maar een veel gemakkelijker manier, die ook blijft wanneer de kerk weer 'open' is, is inmiddels getest en beoordeeld op privacy enz.
Vanaf begin april heeft onze wijkgemeente een overeenkomst met Givt en kunt u van hun app gebruik maken. 
lees meer »
 
Praktische hulp Praktische hulp
Als gemeente willen we er juist ook voor elkaar zijn in deze tijd van het Coronavirus 
Wanneer u praktisch iets nodig heeft, boodschappen of wat ook maar, mail ons schakelcontact@gmail.com.
Wanneer u zelf juist graag praktische hulp wilt aanbieden, ook dan horen we het heel graag!
Laten we opmerkzaam zijn voor de mensen direct om ons heen, in onze straat en buurt.