Schakel TV Schakel TV

SchakelTV is de online tv-zender van de Protestantse Wjkgemeente Camminghaburen. Elke zondag brengen we de kerkdienst vanuit De Schakel live via internet bij u thuis. U kunt de uitzending volgen op uw laptop, tablet of smartphone.
De dienst begint om 9.30 uur en de eerste en de derde zondag van de maand is er een gebarentolk aanwezig.
lees meer »
 
Beroepingscommissie Beroepingscommissie

Beste gemeenteleden, 
De beroepingscommissie is van start! Samen gaan we op zoek naar een nieuwe wijkpredikant voor onze wijkgemeente De Schakel.  We hebben inmiddels de eerste overleggen achter de rug. Het lijkt ons goed de leden nog aan u voor te stellen.

De commissie bestaat uit: Geert Jan Boonstra, Wouter de Man, Froukje Houtstra, Margriet Visser, Christiaan Wallet, Dorien Rahman-Spies en Judith Wietsma. Christiaan is voorzitter van de commissie en Froukje is secretaris en tevens centraal aanspreekpunt voor u als gemeenteleden. Voor vragen en opmerkingen kunt u haar benaderen en zij zal namens de commissie uw vragen beantwoorden. 
Graag vermelden we hierbij dat er een nieuw, centraal emailadres is aangemaakt:
beroepingscommissie@kerkincamminghaburen.nl. U kunt uw vragen en opmerkingen, suggesties e.d. via dit emailadres versturen. Hebt u op dit moment namen van predikanten die u graag wilt voordragen dan verzoeken we u dit ook zoveel mogelijk via dit emailadres aan te geven. Hierbij is de naam en standplaats/woonplaats van de aanbevolen predikant goed om te vermelden, met daarbij uw motivering.  
lees meer »
 
Dag van de ontmoeting Dag van de ontmoeting
 
Op woensdag 6 oktober organiseert de Schakel met diverse andere (wijk)instanties in Camminghaburen ‘De Dag van de Ontmoeting’. Op de afgebeelde poster kunt u het hoe en wat le
zen.
Komt u ook?
 
Mededeling van de wijkkerkenraad Mededeling van de wijkkerkenraad
Vooruitlopend op nadere informatie in de komende Kick(ie) laat de wijkkerkenraad jullie weten dat ds. Erik Asscher als ambulant predikant aan de slag zal gaan binnen onze wijkgemeente vanaf 15 september.
Daarnaast zijn we blij dat ds. Liesbeth Geijlvoet haar werkzaamheden wil, en mag, voortzetten tot er een nieuwe wijkpredikant is gevonden.
Ds. Joke Baaij werkt inmiddels als twee jaar op declaratiebasis een klein aantal uren per week voor onze wijkgemeente en gelukkig is blijft dat nog zo.

Het is fijn dat we als wijkgemeente Camminghaburen een nieuw seizoen mogen ingaan met deze professionele ondersteuning.

Met vriendelijke groet, Janny Berg (voorzitter wijkkerkenraad Camminghaburen)
 
 
Wereldwinkel Wereldwinkel


In september waren we weer present in de Schakel. We hadden ook nu weer hulp van Anna en er werd volop gekocht. Met als  resultaat 205 euro in de kas.  Dank jullie wel allemaal!
De komende maanden zijn we er niet op de 2e zondag van de maand, maar op de volgende data:
16 oktober
27 november
18 december

We zien jullie dan graag bij onze stand in de hal!

Piet en Froukje Houtstra
 
Voedselbankactie Voedselbankactie
Op zaterdag 1 oktober wordt weer de jaarlijkse voedselbankactie in Albert Heijn gehouden. We weten allemaal, dat juist nu door alle prijsstijgingen veel mensen noodgedwongen gebruik moeten maken van de voedselbank. Deze actie is dus meer dan nodig. Tot nu toe is er altijd een heel goed resultaat geboekt.
 
lees meer »
 
Mist u bepaalde liederen in de kerkdienst Mist u bepaalde liederen in de kerkdienst
Als Schakelgemeente zijn we al bijna twee jaar 'Vacant' en dat betekent dat we wekelijks een andere voorganger hebben...... daar zijn we heel blij mee maar het kan zijn dat u soms bepaalde liederen of psalmen niet meer hoort die u nu heel erg mist.

Graag willen we van u horen welke liederen dat zijn.
U kunt dat kenbaar maken via deze link of via een briefje in de collectezak.
Het mag anoniem.
De lijst met liederen kunnen we voorleggen aan de dienstdoende voorganger en ook aan de nieuwe predikant, we hopen die toch over een tijd te kunnen verwelkomen, kan er haar of zijn voordeel mee doen.
Werkgroep Vieren
 
Leesgroep ‘ Genesis, uitgelegd door Jonathan Sacks’ Leesgroep ‘ Genesis, uitgelegd door Jonathan Sacks’

De Engelse opperrabbijn Jonathan Sacks heeft, voor hij in 2020 stierf, alle vijf boeken van

Mozes becommentarieerd vanuit de rabbijnse bronnen. In het eerste deel over Genesis legt
hij uit hoe het eerste Bijbelboek gaat over familieverhoudingen. Die vormen de basis van elk
mensenleven. In families leer je wat er bij relaties komt kijken aan liefde en zorg, boosheid
en vergeving. Niet voor niets staat het boek Genesis voor het boek Exodus. De Tora vertelt
ons daarmee dat het persoonlijke vóór het politieke gaat.
In de leesgroep behandelen we op zes donderdagochtenden een aantal hoofdstukken uit
het commentaar van rabbijn Sacks over de aartsvaders en -moeders.
lees meer »
 
De kerk is open De kerk is open
Wellicht heeft u in deze tijd van spanningen vanwege de oorlog in Oekraïne meer behoefte om ook door de week de kerkzaal van De Schakel binnen te lopen, een kaarsje aan te steken en/of anderen bij een kop koffie te ontmoeten.
Iedere donderdag- en vrijdagmorgen is De Schakel open van 10.30 tot 12.00 uur.
Weet u welkom!
 
Aandacht voor het voorbedeboek Aandacht voor het voorbedeboek
In De Schakel is er altijd de mogelijkheid om een voorbede in het voorbedenboek te zetten. In de week voorafgaande aan de dienst kunt u een voorbede aanvragen en deze sturen naar schakelcontact@gmail.com. Zo blijven we met elkaar verbonden via De Schakel en online.
 
Formulier contactgegevens Formulier contactgegevens
Wil je/wilt u nieuws vanuit De Schakel digitaal (via mobiele telefoon of mail) blijven ontvangen? Geef dan uw contactgegevens op en meld u aan voor de ledenpagina van de website. De ledenpagina is besloten en geeft toegang tot Nieuwsbrieven, de KICK, fotoalbums en contactgegevens van mede gemeenteleden.
 
Klik op het invulformulier om uw contactgegevens in te vullen voor de ledenpagina van onze website.
lees meer »
 
Geloven in Leeuwarden Geloven in Leeuwarden

Alle informatie over activiteiten, die door de verschillende aangesloten kerkgenootschappen in Leeuwarden worden georganiseerd, staat op de website www.geloveninleeuwarden.nl
Wanneer er wijzigingen zijn of een activiteit niet doorgaat wordt dat op deze website aangegeven.