ZWO ZWO

De Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) wil vanuit de opdracht 'omzien naar elkaar' aandacht geven aan mensen wereldwijd, in stad en streek en in de eigen leefomgeving. God vraagt van ons om ons geloof met anderen te delen (Zending), recht te doen aan mensen dichtbij en ver weg (Werelddiaconaat) en mensen te helpen om goede bestaansmogelijkheden te ontwikkelen (Ontwikkelingssamenwerking).

De werkgroep ZWO-Camminghaburen zoekt naar wegen om de eigen gemeente over deze taken te informeren, bewust te maken van deze opdracht en uit te nodigen tot verbondenheid en concreet handelen.

De ZWO werkgroep werkt samen met het Stedelijk ZWO Overleg in Leeuwarden en de classicale ZWO commissie.

Contactpersoon: Hielke Okkema, telefoon 266 02 51, e-mail famokkema@hetnet.nl

 
Wereldwinkel Wereldwinkel


Iedere tweede zondag van de maand worden na de kerkdienst in De Schakel door jongeren producten uit de Wereldwinkel verkocht.
Als u graag wilt dat een bepaald product uit de wereldwinkel in De Schakel te koop is, kunt u dat minimaal een week voorafgaand aan de verkoopzondag aan Froukje Houtstra (058) 267 55 58, froukjehoutstra@gmail.com doorgeven. Zij zorgt dan dat het voorradig is.

 
Amnesty International Amnesty International

Iedere derde zondag van de maand vragen we aandacht voor het werk van Amnesty International. Na de kerkdienst kunnen voorbeeldbrieven (inclusief luchtpostenvelop) van Amnesty International worden gekocht en in de foyer worden geschreven. In deze brieven wordt de bezorgdheid geuit over de politieke gevangenen in een bepaald land.
 
Oikocredit Oikocredit


Oikocredit strijdt tegen armoede door leningen te verstrekken aan groepen mensen in ontwikkelingslanden. Met (micro)krediet kunnen zij een beter bestaan opbouwen, bijvoorbeeld door een bedrijf op te zetten.

lees meer ยป
 
Overige activiteiten van ZWO Overige activiteiten van ZWO

- Verkoop van missie/zendingskalenders en adventskaarsen
- Landelijke campagne in de veertigdagentijd
- Paasgroetenactie voor gedetineerden
- Inname van postzegels, ansichtkaarten en oude mobieltjes