Muziek en zang Muziek en zang

Muziek heeft een belangrijke plaats in onze wijkgemeente. Er is een cantorij die regelmatig meewerkt aan de kerkdienst. Daarnaast is er ook een zanggroep die incidenteel een bijdrage levert aan speciale diensten. Iedere zondag is er een musicus die de gemeente begeleidt op de vleugel, af en toe vergezeld door enkele solisten.

Onze gemeente put uit een rijke traditie van psalmen, liederen en gezangen. Niet alleen uit het liedboek of van Nederlandse oorsprong. Gezangen uit de gehele wereld uit allerlei liedbundels krijgen af en toe een plekje in de liturgie. 
 
Cantorij Cantorij


De cantorij/muziekgroep repeteert op donderdagavond van 20.00-22.00 uur in De Schakel. Onder leiding van Henney Venema worden dan de liederen voor de komende diensten ingestudeerd.
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om geheel vrijblijvend een avond te komen kijken en luisteren. U kunt ook contact opnemen met Henney Venema, henneyvenema@hotmail.com of 06 309 578 03. 

 
Speelgroep Speelgroep
Voor iedereen die een muziekinstrument bespeelt, jong of oud, beginner of gevorderde is er plaats in de speelgroep van De Schakel. De speelgroep verleent 6 x per jaar medewerking aan een dienst en oefent op de 3 dinsdagavonden voorafgaande aan de betreffende zondagsdienst
De speelgroep staat onder leiding van Maria van Twist.