Speciale diensten Speciale diensten

Soms zijn er op zondag speciale diensten zoals schakeldiensten. Naast de zondagsdiensten zijn er op doordeweekse dagen soms trouw- en rouwdiensten.

Zeven keer per jaar wordt het Avondmaal gevierd. In onze gemeente is een zogenaamd 'open' avondmaal. Iedereen die zich aangesproken voelt tot het Bijbels verhaal van God en Jezus wordt uitgenodigd om deel te nemen aan het avondmaal. Dat geldt voor volwassenen en kinderen.
Avondmaal vieren we meestal lopend en soms in een kring. 

Speciale diensten en avondgebeden:

 
Iona avondgebed Iona avondgebed


Elke 2e zondagavond van de maand vindt er in De Schakel een Iona-avondgebed plaats. Dit is een korte viering met liederen, gebeden, symbolen en stilte in de sfeer van Iona en de Keltische spiritualiteit. Er is gelegenheid om een lichtje aan te steken en zo ervaringen en gebeden te delen.

Tijdstip: 19.00 uur - 19.45 uur.
Plaats: Bij de vleugel in de kerkzaal. De data staan in de Agenda.

 
Doopdiensten Doopdiensten


Wil je je kind laten dopen, neem dan contact op met de dominee.
In overleg met jou wordt dan naar een geschikte zondag gezocht voor de doop. Ook in de Paasnacht kan altijd gedoopt worden.
Jongeren of volwassenen kiezen er soms voor om zich op latere leeftijd te laten dopen. 

lees meer »
 
Kinderzegening Kinderzegening

Ouders kunnen ervoor kiezen om hun kind te laten zegenen in een kerkdienst. Zo kunnen ze de keuze voor de doop aan hun kind zelf overlaten.
Bij een zegening wordt het kind voorgesteld aan de gemeente; en het kind krijgt onder handoplegging van de dominee een zegen mee voor het leven.
 
Liefde en trouw vieren Liefde en trouw vieren


Wanneer je om een zegen wilt vragen over je relatie of huwelijk, dan kun je contact opnemen met de predikant.
In Camminghaburen kan iedereen, ongeacht sekse of levensverbintenis (huwelijk/samenlevingscontract), om een zegen vragen over hun huwelijk of levensverbintenis. Ter voorbereiding worden twee gesprekken gevoerd.

 
Rouwen en gedenken Rouwen en gedenken


We zijn een gemeenschap waar naast vreugde ook verdriet wordt gedeeld.
Voor begeleiding rondom sterven, uitvaart en rouw kunt u een beroep doen op de predikant.

lees meer »