PKN
Protestantse Wijkgemeente Camminghaburen
 
Communicatie Communicatie

Onze wijkgemeente wil alle ingeschreven leden en belangstellenden binnen en buiten de kerk informeren en betrekken bij het kerkelijk- en geloofsleven.

Binnen de gemeente houden verschillende werkgroepen zich bezig met communicatie. Daarbij worden eigen communicatiemiddelen ingezet zoals de KICK, Website, App, Geandewei, Camminghaburen Magazine. Verder worden er folders, posters e.d. gemaakt bij bijzondere projecten.

 
KICK KICK

De KICK (Kerk in Camminghaburen Krant) verschijnt circa acht keer per jaar met nieuws voor de gemeenteleden en wordt bij de gemeenteleden thuis bezorgd.

De KICK-redactie is verantwoordelijk voor de informatie in de KICK. De redactie behoudt zich het recht voor om de aangeboden artikelen aan te passen en in te korten. E-mailadres
Aanleverdata van de kopij staan op de achterpagina van de KICK.

 
Website Website

De website kerkincamminghaburen.nl wordt bijgehouden door Wil Plantinga, Gerda Kleiker en Eveline Molenaar. Dit webteam is verantwoordelijk voor de informatie op de website. Soms past het webteam de aangeboden artikelen aan vanwege de lengte of zij plaatst er uit eigen beweging een foto bij. Kopij is altijd welkom.
E-mailadres

 
Geandewei Geandewei

Geandewei is het kerkblad voor de Protestantse Kerk in Fryslân en verschijnt eenmaal in de veertien dagen in een oplage van 15.000. In de Editie Leeuwarden staat algemeen nieuws en alle informatie van en voor de kerken en wijkgemeenten in Leeuwarden.

Kopij voor de rubriek 'Meeleven' in Geandewei (en op de liturgie) kunt u mailen naar Renske Struikmans, .
Graag voor donderdag 17.00 uur.

Overige kopij kunt u rechtstreeks (deadline vrijdag 20.00 u) mailen naar

Een abonnement en mutaties kunt u aanvragen bij het Kerkelijk Bureau, Bij de Put, tel (058) 212 42 32. Zie ook www.kerkelijkburo.nl
 

 
Camminghaburen Magazine Camminghaburen Magazine

Camminghaburen Magazine is het huis-aan-huis-blad van de winkeliers- en wijkvereniging Camminghaburen en verschijnt maandelijks, behalve in augustus.
Per nummer heeft onze wijkgemeente één pagina.

Kopij voor Camminghaburenmagazine kunt u aanleveren bij Gonda Boringa per mail .

Als u dit huis-aan-huis-blad niet in uw brievenbus ontvangt, dan kunt u voor nabezorging bellen met de verspreider FRL-Post, telefoon (058) 212 28 90.

 
Informatie over de wijk Informatie over de wijk

De wijk Camminghaburen heeft een eigen site met informatie over het multifunctioneelcentrum Camminghastins, de bibliotheek, de gezondheidszorg en sport en vrije tijd in de wijk en lokaal nieuws.

 
 

Inloggen


De stamtafel op vrijdag
datum en tijdstip 29-06-2018 om
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 01-07-2018 om 9:30 uur
meer details

Zondagsdienst - Kom in de kring -
datum en tijdstip 01-07-2018 om 9:30 uur
meer details

 
Contact
meer
 
Grote letter
meer
 
Korte gedachte voor vandaag
Uit het boek: Vrede in je hart, Frère Roger van Taizé
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.