Logo Logo

Het logo van onze gemeente is kleurrijk, menselijk, vriendelijk en uitnodigend. Het is ontworpen door Theo de Witte uit Leeuwarden.

De kleuren zijn een verwijzing naar onze christelijke gemeente en de wijk waarin we wonen: vuur, water, aarde en natuur. Camminghaburen is een wijk met veel natuurlijke elementen én we zijn als wijk(gemeente) veelkleurig.

Hoewel de kleuren afzonderlijk herkenbaar zijn, raken die verschillende kleuren aan elkaar en vormen zij in vloeiende vormen een kruis. Zo willen we immers gemeenschap zijn: één in verscheidenheid, bloeiend en kleurrijk, met elkaar verbonden in het kruis.
 
Communicatie Communicatie

Onze wijkgemeente wil alle ingeschreven leden en belangstellenden binnen en buiten de kerk informeren en betrekken bij het kerkelijk- en geloofsleven.

Binnen de gemeente houden verschillende werkgroepen zich bezig met communicatie. Daarbij worden eigen communicatiemiddelen ingezet zoals de KICK, Website, Geandewei, Camminghaburen Magazine. Verder worden er folders, posters e.d. gemaakt bij bijzondere projecten.

 
KICK KICK


De KICK (Kerk in Camminghaburen Krant) verschijnt vier keer per jaar; heeft een nieuw jasje gekregen en is inhoudelijk aangepast. Minder actueel omdat hij vier keer per jaar verschijnt: Rond de startzondag, met Advent/Kerst, rond veertigdagentijd en Pasen en rond Pinksteren en zomer. Artikelen over wat er speelt in onze gemeente, stof tot nadenken maar ook interviews. De KICKredactie werkt volgens het redactiestatuut.
Voor alle actuele informatie over de kerkdiensten kunt u/jij kijken op deze website en/of Geandewei.

Het e-mailadres is kick@kerkincamminghaburen.nl

 
Website Website
De website kerkincamminghaburen.nl wordt bijgehouden door Wil Plantinga, Gerda Kleiker en Eveline Molenaar. Dit webteam is verantwoordelijk voor de informatie op de website en werkt volgens het redactiestatuut. Soms past het webteam de aangeboden artikelen aan vanwege de lengte of zij plaatst er uit eigen beweging een foto bij. Kopij is altijd welkom.
E-mailadres webteamkerkincamminghaburen@gmail.com
 
Geandewei Geandewei


Geandewei is het kerkblad voor de Protestantse Kerk in Fryslân en verschijnt eenmaal in de veertien dagen in een oplage van 15.000. In de Editie Leeuwarden staat algemeen nieuws en alle informatie van en voor de kerken en wijkgemeenten in Leeuwarden.

Kopij voor de rubriek 'Meeleven' in Geandewei (en op de liturgie) kunt u mailen naar Renske Struikmans, c.struikmans@upcmail.nl.
Graag voor donderdag 17.00 uur.

Overige kopij kunt u rechtstreeks (deadline vrijdag 20.00 u) mailen naar geandewei10@gmail.com

Een abonnement en mutaties kunt u aanvragen bij het Kerkelijk Bureau, Bij de Put, tel (058) 212 42 32. Zie ook www.kerkelijkburo.nl
 

 
Camminghaburen Magazine Camminghaburen MagazineHet Camminghaburen Magazine is het huis-aan-huis-blad van de winkeliers- en wijkvereniging Camminghaburen en verschijnt maandelijks, behalve in augustus. Vier maal per jaar heeft onze wijkgemeente één pagina in het magazine, te weten in april, juni, september en december. 


De predikanten leveren kopij aan voor vier nummers. Gemeenteleden kunnen activiteiten aanleveren die als agenda-item worden toegevoegd op die pagina. Activiteiten kunt u doorgeven aan de kick@kerkincammingaburen.nl

Als u dit huis-aan-huis-blad niet in uw brievenbus ontvangt, dan kunt u voor nabezorging bellen met de verspreider FRL-Post, telefoon (058) 212 28 90.

 
Informatie over de wijk Informatie over de wijk

De wijk Camminghaburen heeft een eigen site met informatie over het multifunctioneelcentrum Camminghastins, de bibliotheek, de gezondheidszorg en sport en vrije tijd in de wijk en lokaal nieuws.