De SeniorenSchakel De SeniorenSchakel


DeSeniorenSchakel organiseert in het winterseizoen vijf à zes activiteiten voor gemeenteleden die 55 jaar en ouder zijn.

In september is er een bus- of bootreis met leuke bezienswaardigheden. Rond de Kerst is er een adventsviering. In mei wordt er een reisje georganiseerd voor die gemeenteleden, die om bepaalde redenen niet mee kunnen met de busreis in september. Daarnaast zijn er een aantal ontspanningsmiddagen en excursies waarbij onderwerpen gezocht worden die voor veel deelnemers interessant zijn. Het seizoen wordt afgesloten tijdens een gezellig samenzijn met een drankje en een hapje in De Schakel.

De data van de bijeenkomsten staan in de Agenda.
Voor wensen of ideeën over onderwerpen houdt deSeniorenSchakel zich aanbevolen.

Dries Post, secretaris, telefoon (058) 266 12 59
e-mail driespost@live.nl

lees meer ยป
 
Koffiegroep Koffiegroep


De koffieochtenden worden eens per 14 dagen gehouden van 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur in De Schakel. Behalve dat er voor de pauze een onderwerp wordt behandeld, is het aspect van elkaar ontmoeten wel zo belangrijk.
Het gespreksonderwerp kan verschillen afhankelijk van de wisselende gastsprekers. 
De data van de bijeenkomsten staan in de Agenda.

Organisatie: M. Kiers-Bevaart, Orxmastate 20, mailadres; marjakiersbevaart@gmail.com